Hyppää sisältöön
Media

Suomi-Viro-luonnonsuojeluyhteistyötä yli 30 vuotta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 20.3.2024 11.03
Uutinen

Viro ja Suomi ovat 30 vuoden ajan ylläpitäneet ainutlaatuista luonnonsuojeluyhteistyötä, joka perustuu maiden maantieteelliseen läheisyyteen ja vahvaan kulttuurisidokseen. Keskeinen osa yhteistyötä on luonnonsuojeluhallinnon ja –asiantuntijoiden tiedonvaihto.

Suomalais-virolaisen luonnonsuojelutyöryhmän yhteistyö on viimeisen 30 vuoden ajan tuonut yhteen asiantuntijoita keskustelemaan ja jakamaan tietoa käytännön hankkeista, uusimmista tutkimustuloksista sekä suojelun parhaista käytännöistä. Yhteistyö on luonut suojelulle tietopohjaa, josta molemmat maat ovat hyötyneet jo kolmen vuosikymmenen ajan.

Yhteisiä onnistumisia on kertynyt muun muassa useista Euroopan Unionin LIFE-ohjelmaan kuuluvista projekteista. Suomalais-virolaisen luonnonsuojeluyhteistyön puitteissa on esimerkiksi parannettu puustoisten niittyjen ja perinnemaisemien tilaa, kehitetty toimintatapoja liito-oravan suojelun sekä maankäytön ja metsäsuunnittelun yhteensovittamiseksi, parannettu rannikon elinympäristöjä ja luontotyyppejä sekä edistetty raakun eli jokihelmisimpukan populaatioiden ekologisia olosuhteita.

Suomi ja Viro toimivat saman EU-lainsäädännön, Pariisin ilmastosopimuksen ja maailmanlaajuisen biodiversiteettikehyksen ohjaamina, edustaen laajaa boreaalista aluetta. Kansainvälisissä neuvottelupöydissä tehtyjen päätösten yhteinen arviointi ja niiden vieminen käytäntöön ovat tärkeä osa naapurimaiden välistä yhteistyötä.

Lisätietoja

Lotta Manninen
ympäristöneuvos
0295 250 226
[email protected]