Hyppää sisältöön
Media

Avtalet om insamling av plastemballage och användning av återvinningsmaterial påskyndar den cirkulära ekonomin inom byggsektorn

miljöministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2020 11.31
Pressmeddelande

Den separata insamlingen av plastemballage utökas inom byggsektorn och dess leveranskedja genom ett green deal-avtal*. Tack vare avtalet blir återvinningen av separat insamlade plastemballage effektivare. Plasten omvandlas också effektivare till materialåtervunnen råvara för produktionen av plastemballage och återgår som produkter på marknaden. Dessutom förbinder sig de företag som ansluter sig till avtalet att i större utsträckning utnyttja produkter som framställts av återvunnet material.

Plastemballage används för förpackning och skydd av byggprodukter. Målet är att 40 procent av råvaran för plastemballage ska vara återvunnet plastemballage före slutet av 2027.

Förpackningsindustrin och byggsektorn är de två största plastanvändarna i Europa och Finland. Förpackningar täcker cirka 40 procent av all användning av plast. Cirka 20 procent av all plast går åt till direkt byggande. Plast finns dessutom i byggprodukternas förpackningar, i väderskydden på byggarbetsplatser samt i möbler och anordningar i byggnader.

”Avtalet om plastemballage inom byggsektorn främjar genomförandet av Finlands nationella färdplan för plast avsevärt”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. 

Detta omfattande green deal-avtal om plast inom byggsektorn, som omfattar hela värdekedjan, har undertecknats av miljöministeriet, Byggnadsindustrin RT rf, Finlands Kommunförbund rf, Kemiindustrin rf, Plastindustrin rf, Miljöindustrin och -tjänster YTP rf, Tekniska Handelsförbundet rf (TKL), Elektrotekniska Handelsförbundet I Finland rf (STK) och förbundet för byggnads- och inredningsvaruhandel RASI rf. Avtalet gäller till 2027.

I olika utredningar har det uppskattats att mängden plastavfall i Finland före 2030 kommer att öka med upp till 18 procent från den nuvarande nivån. År 2020 beräknas det uppstå nästan 315 000 ton plastavfall**. Idag återvinns plastavfall som uppkommer vid byggande närmast som energi.

”Målen för återvinning av plast skärps både i Finland och i Europeiska unionen. Detta styr mot en cirkulär ekonomi inom byggandet, när allt fler plastfraktioner tas till vara som återvunnen råvara i produktionen och återvänder till marknaden som återvinningsprodukter", säger minister Mikkonen.

Avtalet främjar ansvarsfull användning av plast i hela byggnationskedjan

”Den inhemska plastindustrin har länge återvunnit plaster i Finland och har i allt större utsträckning också tillverkat byggnadsprodukter och skyddsförpackningar för dem av förnybara och återvunna råvaror. Utifrån dessa utgångspunkter var det naturligt att ta användningen av plastförpackningar inom byggsektorn som ett mål för green deal”, säger Vesa Kärhä, verkställande direktör vid Plastindustrin rf.

”Vi understöder praktiska åtgärder som minskar användningen av naturresurser och utsläppen inom byggsektorn. Plast är en del av ett hållbart byggande och behövs både som material, förpackning och skydd. Det nu ingångna avtalet främjar ansvarsfull användning av plast i leveranskedjan för byggande och på byggarbetsplatserna ", säger Aleksi Randell, verkställande direktör vid Byggnadsindustrin RT rf.

”Kommunerna vill genom sin verksamhet främja cirkulär ekonomi. Eftersom kommunerna är betydande offentliga byggherrar vill de för sin del bära ansvar för en hållbar minskning av plaster inom byggande och ökad återvinning av plast”, säger Timo Reina, vice verkställande direktör vid Finlands Kommunförbund rf.

Enligt Tekniska Handelsförbundet rf, Elektrotekniska Handelsförbundet I Finland rf och RASI rf vill den finländska handeln vara en föregångare när det gäller att främja cirkulär ekonomi och erbjuda lösningar genom vilka kunder kan minska sitt eget koldioxidavtryck. ”Hållbar minskning, återvinning och återanvändning av plast inom byggsektorn stöder detta mål”, säger Markku Uitto, Tarja Hailikari och Minna Liuksiala, verkställande direktörer vid Tekniska Handelsförbundet rf, Elektrotekniska Handelsförbundet I Finland rf  och RASI ry.

”Sortering av plast på byggarbetsplatsen eller separering av dem i en behandlingsanläggning är en förutsättning för att man ska kunna tillverka återvunna råvaror av god kvalitet. Den finländska materialåtervinningssektorn ökar återvinningsgraden för plast genom sina egna åtgärder och främjar på så sätt den cirkulära ekonomin inom byggandet”, berättar Otto Lehtipuu, verkställande direktör vid Miljöindustrin och -tjänster YTP rf.

”Återvinningen av plaster inom byggsektorn spelar en viktig roll på vägen mot en cirkulär ekonomi och förnuftig användning av material. Det lönar sig att hålla de värdefulla råvarorna i plasten i omlopp så länge som möjligt”, säger Mika Aalto, verkställande direktör vid Kemiindustrin rf.

* Green deal är ett frivilligt avtal mellan staten och näringslivet eller kommunerna. Målet är att tillsammans främja målen för hållbar utveckling genom att ta fram lösningar för hur klimatförändringen kan begränsas och en cirkulär ekonomi främjas.

** Muovijätteen kemialliset hyödyntämisratkaisut ja -markkinat kiertotaloudessa, Gaia Consulting Oy, Arbets- och näringsministeriets publikationer 2019:64.

Ytterligare information:

Miljöministeriet: Päivi Piispa, projektchef, tfn 0295 250 167, [email protected]

Byggnadsindustrin RT rf: Tuuli Kunnas, produktchef, standardiseringschef, tfn 040 172 0073, [email protected]

Finlands Kommunförbund rf: Tuulia Innala, sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken, 040 572 2120, [email protected] och Jussi Niemi, lokalservicechef, tfn 050 407 7920, [email protected]

Kemiindustrin rf: Mika Aalto, verkställande direktör, tfn 050 438 9247, [email protected]

Plastindustrin rf: Vesa Kärhä, verkställande direktör, tfn 040 559 7557, [email protected]

RASI rf: Minna Liuksiala, verkställande direktör, tfn 050 383 4465, [email protected]

Elektrotekniska Handelsförbundet I Finland rf: Tarja Hailikari, verkställande direktör, tfn 040 735 8673, [email protected]

Tekniska Handelsförbundet rf: Juha Ala-Hiiro, ledande sakkunnig, tfn 040 197 3414, [email protected]

Miljöindustrin och -tjänster YTP rf: Otto Lehtipuu, verkställande direktör, tfn 040 862 2014, [email protected]