Hyppää sisältöön
Media

Utredning: Fördelarna med informationssystemet för den byggda miljön större än kostnaderna

miljöministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2021 9.05 | Publicerad på svenska 5.11.2021 kl. 11.40
Nyhet

Nu finns det mer detaljerad information om den framtida nyttan av och kostnaderna för informationssystemet för den byggda miljön. I en utredning som gjorts som en del av definitionen av systemet bedöms vilken nytta reformen kan förväntas medföra. Det har också gjorts en annan utredning där man kartlägger reformens inverkan på kommunernas försäljningsinkomster. Utredningarna gör det möjligt att se till att reformen ger fördelar för dem som använder systemet. De hjälper också att bedöma nyttan av denna omfattande investering i förhållande till kostnaderna.

Utredningen som gjorts av Heikki Rannikko från Ramboll Oy visar att fördelarna med det nya riksomfattande informationssystemet är större än dess kostnader. Så är det speciellt på lång sikt då informationssystemet kompletteras med ny information och nya funktioner. Avsikten är att den första versionen av informationssystemet för den byggda miljön ska tas i bruk 2024. Omedelbara besparingar uppnås redan på kort sikt av att myndigheternas verksamhet effektiviseras.

Utredningen bygger på tidigare ändrings- och nyttoanalyser och dessutom gjordes en närmare analys av vissa utvalda myndighetsprocesser. Nyttopotentialen av den digitala omställningen bedömdes utifrån processerna i Skatteförvaltningens fastighetsbeskattning, Räddningsväsendets uppgifter, regionala ansvarsmuseernas planutlåtanden samt beviljandet av miljötillstånd och Skogscentralens beslut. Med hjälp av exemplen kunde man få en uppfattning om hur processen kommer att förändras, vad som skulle kunna göras smidigare och hur mycket arbetstid en bättre tillgång till information kan spara. Uppgifter om den arbetstid som används för processerna fanns inte färdig och därför gjordes det en noggrannare bedömning av de utvalda exemplen.

Den effektivitetsnytta som kan uppnås genom mer effektiva myndighetsprocesser uppgår enligt utredningens försiktiga uppskattning till cirka tio miljoner euro på fem år. Fördelarna ökar när informationssystemet kompletteras till att omfatta fler funktioner. Den slutliga årliga sparpotentialen för statens uppgifter uppskattats till två miljoner euro och för kommunernas del till 32 miljoner euro.

Kartläggning av kommunernas försäljningsinkomster

I utredningen som Muutostuuli Oy gjorde på miljöministeriets uppdrag kartlades de inkomster som kommunerna får av försäljning av byggnadstillsynshandlingar och geografisk information. Kartläggningen som gjorts av Toni Saarikoski gällde inte inkomsterna av behandlingen av bygglov. Syftet var att utreda inte bara rörliga medel i euro utan också försäljningsrutinerna.

Utredningen gjordes genom att kartlägga läget i 13 kommuner av olika storlek på olika håll i Finland. Generaliserat beräknas det att till de finländska kommunerna årligen inflyter 3,8–4,9 miljoner euro i försäljningsinkomster. Utredningen gav dock inte tillräckligt täckande uppgifter om utgifterna. Volymerna varierar naturligtvis enligt kommunens storlek. Byggnadstillsynens dokumentvolym är några hundra tusen exemplar per år och volymen av geografiskt informationsmaterial några tiotusentals exemplar per år. Särskilt de största kommunerna har olika nätbutiker för försäljning av informationsprodukter. Det fanns gott om information om produktpriser.

Finlands miljöcentral (SYKE) utnyttjar båda utredningarna som en del av arbetet med att definiera informationssystemet för den byggda miljön. Arbetet ska bli klart vid årsskiftet.

Ytterligare information

Päivi Malmi
projektchef
SYKE
tfn 050375 7114
[email protected]

Minna Perähuhta
konsultativ tjänsteman
miljöministeriet
tfn 0295 250 223
[email protected]