Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: Ohjelmat ovat onnistuneet vähentämään asunnottomuutta – Jatkossa asunnottomuustyötä on tarpeen vahvistaa kunnissa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 18.6.2019 8.48
Tiedote

Asunnottomuuden väheneminen Suomessa on suurelta osin asunnottomuusohjelmien ansiota, kertoo ympäristöministeriön teettämä selvitys. Selvityksessä arvioidaan kolmen asunnottomuusohjelman toteutusta, vaikutusta ja tarpeisiin vastaavuutta vuosina 2008–2018 sekä annetaan suosituksia tuleviin toimenpiteisiin.

Muista EU-maista poiketen asunnottomuus on laskenut Suomessa useana vuonna peräkkäin. Lisäksi asuntohäädöt ovat vähentyneet huomattavasti.

Selvityksen mukaan tärkeitä keinoja asunnottomuuden vähentämisessä ovat olleet muun muassa kohtuuhintaisen asuntotuotannon tukeminen ja asunto ensin -periaatteen soveltaminen. Asunto ensin -periaatteen mukaan asunnottomalle etsitään ensin katto pään päälle ja vasta sen jälkeen ryhdytään ratkomaan muita ongelmia. Periaatteen toteuttamista on vaikeuttanut se, ettei hajautettuun asumiseen ole ollut saatavilla tarvittavia asumista tukevia palveluita. Asunnottomuusohjelmien aikana on tuotettu yhteensä noin 7 000 kohtuuhintaista asuntoa.

Asunnottomuustyötä on tarpeen vahvistaa kunnissa

Asunnottomuus on muuttunut viime vuosina aiempaa monimuotoisemmaksi ja vaikeammin hahmotettavaksi ilmiöksi. Taloudellisista vaikeuksista johtuva asunnottomuus on yleistynyt. Lisäksi piiloasunnottomuus on lisääntynyt erityisesti nuorten keskuudessa.

Selvityksen mukaan jatkossa kannattaa panostaa entistä enemmän asumisen pysyvyyden varmistamiseen asumista tukevien sosiaalipalvelujen avulla. Lisäksi kohtuuhintaista asuntotuotantoa on edelleen tarpeen edistää pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Asunnottomuustyö kannattaa selvityksen mukaan nostaa osaksi suurten kuntien ja valtion välisiä maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksia.

Arvioinnin mukaan asunnottomuustyö ei ole vielä vakiintunut riittävästi kuntien toimintaan. Asunnottomuuden vähentämisen ja ehkäisyn vahvistaminen vaatii muun muassa eri toimijoiden roolien ja vastuiden selkeyttämistä sekä yhtenäisten käytäntöjen luomista.

Arviointi suosittelee, että vuosina 2019–2023 toteutetaan valtakunnallinen asunnottomuustyön kuntiin vakiinnuttamisen hanke, jota hallinnoisivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Keskeisenä tavoitteena olisi asunnottomuuden poistaminen sosiaalihuollon palveluiden käyttämisen ja kehittämisen keinoin.

Lisäksi asunnottomuuden vähentäminen ja ehkäiseminen on selvityksen mukaan tärkeää ottaa huomioon asumiseen liittyvissä valtakunnallisissa toimenpideohjelmissa, strategioissa ja suunnitelmissa.

Lisätietoja:

Tutkija Sari Pitkänen, kuntoutussäätiö, p. 044 781 3185, [email protected]

Erityisasiantuntija Tuula Tiainen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 295, [email protected]

Krista Mikkonen