Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: Näin tuulivoimahankkeissa rakennetaan yhteistyötä poronhoitoalueella

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2023 13.47
Uutinen

Tuulivoiman kannalta harvaan asutut alueet, kuten poronhoitoalueet, ovat houkuttelevia sijoittumispaikkoja. Akordi Oy:n johdolla toteutettu tuore selvitys huomauttaa, ettei tuulivoima-alalla aina tunnisteta poronhoidon erityisasemaa tai tunneta eri alueiden merkitystä poronhoidon kannalta. Tästä on aiheutunut ristiriitoja paikallisesti. Selvityksessä todetaan, että tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä rakennetaan neuvottelevalla yhteistyöllä.

Puhtaan energian siirtymää tehdään tuulivoiman ja muiden uusiutuvien energiamuotojen avulla. Niiden sosiaaliset vaikutukset eivät kuitenkaan ole aina oikeudenmukaisia. Jotta puhtaan energian siirtymä toteutuisi suunnitellusti, on tämä ristiriita saatava ratkaistua.

Ympäristösovitteluun erikoistunut Akordi Oy julkaisi marraskuussa selvityksen “Tullaan tutuiksi ja tullaan toimeen - Yhteistoiminnallisten toimintatapojen vaikutukset tuulivoiman paikalliselle hyväksyttävyydelle poronhoitoalueella”.

Raportissa kuvataan, miten tuulivoima-alan ja poronhoidon välille onnistuttiin rakentamaan vaikutuksiltaan merkittävä vuoropuhelu- ja yhteistyöprosessi. Sen tuloksena onnistuttiin liennyttämään jännitteitä, laatimaan yhteisesti suositukset hyviksi käytännöiksi tuulivoiman suunnittelulle ja operoinnille poronhoitoalueella, sekä vakiinnuttamaan alojen välinen yhteistyöfoorumi.

Vuonna 2019 alkaneen työn avaintoimijoita ovat olleet Suomen tuulivoimayhdistys sekä Paliskuntain yhdistys. Ympäristökiistojen neuvottelevaan ratkaisuun erikoistunut Akordi toimi selvitystyössä riippumattomana välittäjänä.

Työn vaikuttavuutta arvioivaa selvitystä varten koottiin näkemyksiä tuulivoimatoimijoilta, poronhoitajilta, kunnista sekä tuulivoiman sosiaalisten vaikutusten ja ympäristövaikutusten arviointiin erikoistuneita konsulteilta. Saatujen arvioiden mukaan yhteistoiminnan ja luottamuksen rakentamisen kannalta merkittävimpiä asioita tähän mennessä toteutuneessa työssä ovat olleet luottamusta rakentavat kontaktit toimijoiden välillä, huolellisesti valmistellut ja toteutetut vuorovaikutustilanteet sekä yhteisen tietopohjan ja ymmärryksen lisääminen.

Jatkon kannalta on tärkeää se, että työssä on syntynyt edellytyksiä tunnistaa poronhoidolle kriittiset alueet paremmin. Samoin yhteistyössä on alettu kehittää ratkaisuja siihen, miten poronhoidolle aiheutuvia haittoja voidaan kompensoida esimerkiksi palauttamalla ja ennallistamalla laitumia.

Poronhoidon ja tuulivoima-alan välille neutraalille maaperälle rakennettu pitkäjänteinen yhteistyöfoorumi tarjoaa lupaavan esimerkin konflikteja ennakoivasta ja ratkovasta toimintamallista, jolla voidaan varmistaa energiasiirtymän oikeudenmukaisuutta.

Selvitystyö on tehty ympäristöministeriön rahoituksella. Myös Tiina ja Antti Herlinin säätiö on tukenut selvityksen toteutusta.

Lisätietoja

Sanna Jylhä 
Ympäristöneuvos
Ympäristöministeriö
p. 0295250233
[email protected]

Jonna Kangasoja 
Toimitusjohtaja
Akordi Oy
p. 050-4412863
[email protected]

Heidi Paalatie
Operatiivinen johtaja 
Suomen tuulivoimayhdistys
p. 0405503858
[email protected]

Marja Anttonen
Porotalousneuvoja
Paliskuntain yhdistys
p. 040-1247422
[email protected]