Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: Maankäytön ja liikenteen vaikutuksia arvioitava entistä tarkemmin yhdessä

liikenne- ja viestintäministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 22.3.2022 9.55
Tiedote

Maankäyttö vaikuttaa siihen, minne ihmisten ja tavaroiden on päästävä. Vastaavasti liikennejärjestelmä vaikuttaa toimintojen sijoittumiseen. Siksi näiden toimintojen vaikutuksia on kyettävä arvioimaan entistä paremmin yhdessä. Tuore selvitys kartoittaa menetelmiä ja antaa suosituksia maankäytön ja liikenteen vaikutusten arvioinnin kehittämiseen.

Selvityksessä tunnistettiin haasteet ja kehittämistarpeet maankäytön ja liikenteen yhteisessä suunnittelussa ja niiden vaikutusten arvioinnissa. Selvityksessä tarkasteltiin kolmea erilaista toteutunutta suunnittelutehtävää: Valtatie 12:n Lahden eteläinen kehätie, Tampereen raitiotie ja Uusimaa-kaava 2050. Niiden avulla kartoitettiin liikenteen ja maankäytön vaikutusten arviointiin liittyviä käytännön haasteita ja toimintatapoja.

Selvityksessä todetaan, että maankäytön ja liikenteen suunnitteluprosessit ovat olleet perinteisesti erilliset. Muun muassa lainsäädännön kehityksen myötä suunnitteluprosessit ovat lähentyneet, mutta maankäyttöratkaisujen ja liikennejärjestelmän kehittämisen vuorovaikutuksen ja yhteisten vaikutusten arviointi on edelleen sirpaleista. Maankäytön ja liikenteen yhteisiä vaikutusarviointeja kuitenkin tarvitaan, jotta saadaan selvitettyä maankäyttö- ja liikennesuunnitelmien vaikutuksia muun muassa ilmastoon ja talouteen. Siten voidaan tehdä toimivaa ja kestävää yhdyskuntarakennetta.

Yhteisvaikutusten arvioinnin haasteena on osittain poikkihallinnollisuus, jossa eri osa-alueita kehitetään eri organisaatioissa. Tällöin maankäytön ja liikenteen vuoropuhelu jää vähäisemmäksi kuin tilanteessa, jossa näitä suunniteltaisiin yhtenä kokonaisuutena. Maankäytön ja liikenteen yhteisvaikutusten arviointiin ei läheskään aina ole voitu kohdistaa riittäviä resursseja.

Maankäyttö ja liikenne vaikuttavat siihen, kuinka saavutettavia alueet ovat. Selvityksessä todetaan, että saavutettavuuden tulisi näkyä sekä maankäytön että liikennejärjestelmän arvioinnissa. Maankäytön aiheuttamia liikennevaikutuksia on arvioitu jo pitkään. Sen sijaan liikennejärjestelmän vaikutuksia sijaintien houkuttelevuuteen ja toimintojen sijoittumiseen arvioidaan Suomessa melko vähän. Arvioinnit keskittyvät lähinnä raidehankkeisiin.

Selvityksen tuottamien jatkosuositusten mukaan yhteinen tarkastelu on tuotava niin maankäyttöä ja liikennettä koskevaan suunnitteluun kuin päätöksentekoon. Yhteisvaikutusten hahmottamisessa voidaan käyttää apuna tavoitteenasettelua ja skenaariotarkasteluita, saavutettavuuden arviointia ja tiedon visualisointia.

Ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön tilaaman selvityksen tekivät FLOU Oy ja Lunden Architecture Oy.

Lisätietoja

Petteri Katajisto
Ympäristöministeriö
p. 0295 250 120
[email protected]

Mikko Jääskeläinen
Liikenne- ja viestintäministeriö
p. 0295 342 257
[email protected]

Taina Haapamäki
FLOU Oy
p. 050 377 8123
[email protected]