Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteisen suunnittelun kehittämiselle laaja tuki

liikenne- ja viestintäministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2022 15.25
Tiedote

Maankäyttöä, asumista ja liikennettä ohjaavia MAL-sopimuksia arvioiva selvitys on valmistunut. Arviointi pitää MAL-sopimuksia hyvänä keinona edistää kestävää yhdyskuntakehitystä suurimmilla kaupunkiseuduilla.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Niiden tavoitteena on rakentaa ilmastoviisaita kaupunkiseutuja, lisätä asuntotuotantoa helposti saavutettavilla alueilla ja kasvattaa kestävien liikkumismuotojen, kuten joukkoliikenteen osuutta liikenteestä.

Arviointi sisältää 22 suositusta, joissa kehotetaan vahvistamaan muun muassa aiheen asiantuntijuutta sekä MAL-sopimusmenettelyn läpinäkyvyyttä, demokraattisuutta ja legitimiteettiä.

”MAL-menettelyä pidetään laajasti onnistuneena keinona edistää kestävää yhdyskuntakehitystä suurimmilla kaupunkiseuduilla. Havaintomme mukaan sitä halutaan kehittää yhdessä eteenpäin”, selvitysryhmän puheenjohtaja arkkitehti Matti Vatilo tiivistää. ”Kuntien rooli muuttuu sote-uudistuksen seurauksena. Se näkyy kuntien investointikyvyssä ja myös seudun palvelurakenteissa. On tärkeää tunnistaa uusi tilanne ja ottaa se huomioon, kun MAL-yhteistyötä jatketaan”, Vatilo painottaa.

”Haluan kiittää työryhmää konkreettisista suosituksista, joilla MAL-sopimuksia voisi jatkossa kehittää. Seuraavaksi käymme johtopäätökset ministeriöissä läpi ja keskustelemme siitä, millaisia poliittisia linjauksia niiden pohjalta on syytä tehdä. Tuleviin sopimuksiin valmistauduttaessa varmistetaan, että MAL-menettely tuottaa tulevaisuudessakin hyvää elinympäristöä ja parantaa ihmisten mahdollisuuksia löytää itselleen sopiva, kohtuuhintainen asunto”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo kiitti vastaanottaessaan arvioinnin.  

"Kestävän liikenteen edistämisessä ja liikenteen päästöjen vähentämisessä kaupunkiseuduilla on parhaat edellytykset. MAL-sopimukset ovat kaupunkien ja valtion yhteistyön tärkeimpiä välineitä. Olemme vahvistaneet alueiden ja valtion yhteisvastuuta kaikessa liikennesuunnittelussa, jolloin ilmastotavoitteet ja alueiden elinvoima edistyvät samaa tahtia", sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Menettelyä arvioidaan muutoksen keskellä

Tällä hetkellä MAL-sopimus on seitsemällä kaupunkiseudulla. Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun seutujen kanssa MAL-sopimuksia on laadittu vuodesta 2011. Sopimukset laajenivat Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille keväällä 2021. Laajenemisen myötä MAL-sopimusten piirissä on 55 prosenttia Suomen asukkaista. Vuodesta 2020 lähtien sopimuskautta on pidennetty 12-vuotiseksi, jotta se vastaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kestoa.

Viime vuosien muutosten vuoksi koko toimintatapaa halutaan arvioida ja kehittää. Selvityksessä tarkasteltiin neuvotteluprosessin hallintaa, osapuolten rooleja ja vastuita, sekä sopimusten vaikuttavuutta. Aineistona käytettiin niin eri osapuolten haastatteluja kuin aisakirja-aineistoa ja taustakirjallisuutta. Myös muiden maiden käytänteisiin tehtiin vertailua.

Mitä seuraavaksi?

Arvioinnin suosituksia käsitellään seuraavaksi asiasta vastaavien viranomaisten ja poliittisten päätöksentekijöiden kesken. MAL-sopimusmenettelyn seuraavat askeleet ovat esillä myös webinaarissa, jonka ministeriöt järjestävät 14.6.  

Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö asettivat 30.11.2021 työryhmän laatimaan MAL-sopimusmenettelyn arviointi- ja kehittämisselvityksen. Työryhmän asiantuntijajäseninä olivat Petri Jalasto, Hanna Mattila ja Matti Vatilo. MAL-sopimusseutuja edustivat Hannu Penttilä, Jyrki Mattila, Helena Rissanen, Mirja Vehkaperä ja Meri Lumela.  

Lisätiedot

Anna-Leena Seppälä
rakennusneuvos
p. 0295 250 242
[email protected]

Johanna Juselius
ministeri Harakan erityisavustaja
p. 050 372 7062
[email protected]  

Matti Vatilo
arviointityöryhmän puheenjohtaja
p. 040 506 1168
[email protected] 

Maria Ohisalo Timo Harakka