Hyppää sisältöön
Media

Saimenvikarskärgårdar nomineras till förslagslistan på Unescos världsarvsobjekt

miljöministeriet
Utgivningsdatum 11.11.2020 9.34
Pressmeddelande
Saimevikaren på sten

Finland kommer att nominera sådana skärgårdsområden i Saimen där saimenvikaren lever till naturarvsobjekt som ska tas upp på Unescos lista över världsarv. Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen berättade om uppdateringen av förslagslistan vid världsarvsforumet den 11 november.

Syftet med Unescos världsarvskonvention är att trygga bevarandet av det globalt sett värdefullaste natur- och kulturarvet. En förutsättning för att ett objekt ska kunna tas upp på Unescos världsarvslista är att objektet är av särskilt stort universellt värde och att bevarandet av objektets värden är tryggat.

”Finland har i sin världsarvsstrategi fastställt att endast särskilt värdefulla objekt ska nomineras till listan. Det stämmer verkligen på skärgårdar där saimenvikaren lever”, gläder sig minister Mikkonen. ”Skyddet av saimenvikaren är en symbol för det finländska naturskyddet och det kräver kontinuerliga ansträngningar”, beskriver Mikkonen. Som minst har saimenvikarpopulationen bestått av 130–160 individer, men nu har man lyckats öka populationen till cirka 400 individer. Klimatförändringen utgör dock ett allvarligt hot mot saimenvikaren.

Det föreslagna världsarvsobjektet finns i Saimen, som är Finlands största insjö. Det är fråga om ett så kallat gränsöverskridande världsarvsobjekt som huvudsakligen består av statens skyddade Natura 2000-områden. ”Att inrätta en nationalstadspark i Nyslott och uppdatera begränsningarna i nätfisket är behövliga tilläggsstöd för att säkerställa att projektet blir godkänt av Unesco”, säger minister Mikkonen.

Finlands nationella förslagslista uppdateras som bäst i enlighet med världsarvsstrategin. Skärgårdar där saimenvikaren lever är miljöministeriets och Forststyrelsens förslag till naturarvsobjekt. Undervisnings- och kulturministeriet lägger fram sina förslag till kulturarvsobjekt senare. Förslagen tas upp på Finlands nationella förslagslista, som omfattar de objekt som Finland kommer att nominera till Unescos världsarvslista. Ministerierna har för avsikt att sända en uppdaterad förslagslista till Unesco senast under januari 2021. Beslut om objekt som ska tas upp på världsarvslistan fattas av Unescos världsarvskommitté, som sammanträder årligen och består av representanter för 21 stater som är parter i världsarvskonventionen. ”Vårt mål är att kommittén vid sitt möte 2024 ska kunna fatta beslut om att ta upp skärgårdar där saimenvikaren lever på världsarvslistan”, berättar minister Mikkonen.

På världsarvslistan finns för närvarande 1 121 objekt, varav 213 objekt representerar naturarvet. Sex av Finlands sju världsarvsobjekt representerar kulturarvet och ett av dem, Kvarkens skärgård, naturarvet.

Kostnaderna för projektet beräknas uppgå till cirka 210 000 euro åren 2021–2023. Forststyrelsens årliga kostnader för en preliminär utredning och beredningen av den egentliga ansökan uppgår till cirka 70 000 euro. Den uppskattning och det intresse som ett världsarvsobjekt väcker har i Finland lett till ett kännbart uppsving för ekonomin i området. ”Ökningen av turismen innebär också ett gemensamt ansvar för att världsarvsobjektets värden bevaras trots det ökade antalet turister”, påpekar minister Mikkonen.

Mer information

Jukka-Pekka Flander, miljöråd, tfn 0295 250 064, [email protected]
Matti Hovi, parkchef, tfn 0206 396 811, [email protected]
Meeri Koivuniemi, specialplanerare, tfn 040 182 1697, [email protected]