Hyppää sisältöön
Media

Rauhoitettujen eläinten vahinkoja korvattiin vuonna 2020 ennätysmäärä – vuoden 2021 vahinkojen korvaukset haettava tämän vuoden aikana

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 3.9.2021 13.54
Tiedote
Kuva: Jari Kontiokorpi
Kuva: Jari Kontiokorpi

ELY-keskukset maksoivat viime vuonna yhteensä noin 4,7 miljoonaa euroa avustusta rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Valkoposkihanhien aiheuttamien viljelysvahinkojen osuus avustuksista oli 3,4 miljoonaa euroa. Avustusten ennätysmäärän taustalla on viime vuoden kevään vakavat valkoposkihanhivahingot.

Ympäristöministeriö ja Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset tiedottavat

ELY-keskukset maksoivat viime vuonna yhteensä noin 4,7 miljoonaa euroa avustusta rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Valkoposkihanhien aiheuttamien viljelysvahinkojen osuus avustuksista oli 3,4 miljoonaa euroa. Avustusten ennätysmäärän taustalla on viime vuoden kevään vakavat valkoposkihanhivahingot.

Muita viime vuonna korvattuja vahinkoja olivat maakotkan aiheuttamat porotalousvahingot, joita korvattiin lähes 1 miljoona euroa sekä kalasääsken kalanviljelylaitoksilla aiheuttamat vahingot, joita korvattiin lähes 40 000 euroa.

Hanhivahingot keskittyvät itäiseen Suomeen

Valkoposkihanhet pysähtyivät viime vuoden keväänä itäisen Suomen pelloille useiksi viikoiksi aiheuttaen alueella poikkeuksellisen laajat viljelysvahingot. Vahingot keskittyivät vuonna 2020 erityisesti Pohjois-Karjalan (noin 60 %) ja Kaakkois-Suomen (noin 23 %) alueille.

Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten toimialueilla oli mahdollisuus hakea avustuksia keväällä tapahtuneista vahingoista. Pohjois-Karjalassa hakemuksia tuli 101. Vahinkopinta-ala näissä oli yhteensä 2350 hehtaaria ja hyväksyttävin korvausten kokonaissumma oli noin 813 000 euroa. Kaakkois-Suomessa hakemuksia tuli keväällä 38 kappaletta vahinkopinta-alaltaan 1040 hehtaaria. Hyväksyttävien korvausten kokonaissumma Kaakkois-Suomessa oli noin 165 000 euroa.

Valkoposkihanhityöryhmän esityksiä toimeenpannaan

Ympäristöministeriössä on käynnissä useita hankkeita, joilla toteutetaan valkoposkihanhityöryhmän esityksiä. Hallituksen esitys rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta pyritään antamaan vuoden 2021 aikana. Ympäristöministeriö rahoittama Luonnonvarakeskuksen Hanhipellot ihmisten ja valkoposkihanhien välisen ristiriidan lievittäjänä -hanke puolestaan selvittää lintupeltojen toimivuutta vahinkojen ennaltaehkäisemiseen. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen viljelijöiden kanssa.

ELY-keskusten korvausmenettelyyn liittyviä viranomaisten tehtäviä on vahvistettu palkkaamalla Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen rauhoitettujen lajien koordinaattori. Lisäksi poikkeamislupien käsittelyä on kehitetty muun muassa vahvistamalla viranomaisresursseja sekä kannustamalla yhteispoikkeusten hakemiseen karkotustarkoituksessa.  

Avustuksia rauhoitettujen eläinten vuonna 2021 aiheuttamiin vahinkoihin haettava tämän vuoden aikana

Avustushakemukset luonnonsuojelulailla rauhoitettujen eläinten vuonna 2021 aiheuttamista vahingoista on jätettävä viimeistään 31.12.2021 mennessä. Jos kuluvana vuonna syntynyt vahinko on todettavissa ja arvioitavissa vasta vuoden 2022 keväänä, avustushakemuksen voi jättää toukokuun 2022 loppuun mennessä. ELY-keskuksen hyväksymän riippumattoman asiantuntijan on aina todennettava ja arvioitava viljelys-, eläin- ja rakennusvahingot paikan päällä.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Hanne Lohilahti, ympäristöministeriö, p. 0295 250 374, [email protected]

Luonnonsuojeluasiantuntija Mika Pirinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, p. 0295 026 214, [email protected]

Luonnonsuojelubiologi Tuula Tanska, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, p. 0295 029 291
[email protected]