Hyppää sisältöön
Media

Pohjoismailla vankka yhteinen tavoite edistää vähähiilistä rakentamista ja rakentamisen kiertotaloutta EU:ssa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 14.9.2020 15.00 | Julkaistu suomeksi 22.9.2020 klo 11.14
Tiedote

Pohjoismaat tiivistävät entisestään rakentamiseen liittyvää yhteistyötä ja vaikuttamista EU:ssa. Jaettu tavoite on edistää rakentamisen kiertotaloutta ja parantaa siten myös Pohjoismaiden kilpailukykyä.

Pohjoismaiden rakentamisesta ja asumisesta vastaavat ministerit hyväksyivät viime vuoden lokakuussa julkilausuman vähähiilisestä rakentamisesta ja rakennusalan kiertotalousperiaatteista. Ministereiden tämänpäiväisessä videokokouksessa tekemät päätökset vauhdittavat käytännön yhteistyötä.

Ministerit linjasivat, että Pohjoismaiden tulee pitää yhtä erityisesti EU:n rakennustuoteasetuksen uudistuksessa. Ratkaista täytyy esimerkiksi miten maiden yhteiset tarpeet ja tavoitteet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon, kun Euroopan komissio selvittää harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä kansallisia säädöstarpeita. Pohjoismaat haluavat muun muassa helpottaa rakennustuotteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Ministerit antoivat tukensa komission aloitteelle kehittää Level(s)-nimellä tunnettu rakentamisen resurssitehokkuuden vapaaehtoinen raportointijärjestelmä, jolla halutaan parantaa rakennusten kestävyyttä, ympäristöystävällisyyttä, energiatehokkuutta ja terveellisyyttä. Pohjoismaat ovat olleet aktiivisia uuden järjestelmän testaamisessa.

Rakentamisen pohjoismaista yhteistyötä on tiivistetty viime vuosina, esimerkiksi keväällä 2020 maat perustivat yhteisen ohjausryhmän koordinoimaan rakentamismääräysten yhtenäistämistä. Ensi vuoden aikana käynnistyy useita uusia yhteistyöhankkeita, jotka tähtäävät siihen, että pohjoismaisesta rakentamis- ja asumisalasta tulee entistä kestävämpi ja kilpailukykyisempi.

Pohjoismaisella yhteistyöllä rakennusalaa ohjaavien säädösten yhdenmukaistamiseksi on suuri tilaus nyt, kun usea EU-jäsenvaltio valmistelee uutta lainsäädäntöä ja muita toimia vähähiilisen rakentamisen vauhdittamiseksi. Jatkossa rakennusten koko elinkaaren hiilijalanjälki huomioidaan entistä paremmin aina rakennusmateriaalien valmistuksesta rakennusjätteiden synnyn ehkäisyyn sekä niiden kierrätykseen ja uusiokäyttöön. Käytännön haasteeksi ovat muodostuneet jäsenmaiden keskenään erilaiset rakentamismääräykset, jotka pahimmillaan vaikeuttavat kauppaa niin EU:n sisällä kuin Pohjoismaiden välillä.

Pohjoismaiden ministerineuvoston uusi, viime vuonna hyväksytty visio entistä integroidummista Pohjoismaista kirittää rakentamisen kiertotaloutta lähivuosina. Vision toteuttaminen alkaa vuoden 2021 alussa, jolloin ministerineuvoston puheenjohtajuus siirtyy Suomelle vuodeksi.

Ministerit keskustelivat myös koronokriisin haasteista rakentamisalalle. Suomen tilanne on pohjoismaisittain hyvä, ja rakentamissektori on toistaiseksi selvinnyt esimerkiksi muita EU-maita paremmin.

”Pohjoismaat kulkevat taas astetta tahdikkaammin samaan suuntaan rakentamisen kiertotaloudessa ja vähähiilisessä rakentamisessa, mikä lisää mahdollisuuksiamme torjua ilmastonmuutosta sekä parantaa yritystemme kilpailukykyä EU:ssa”, kuvaa Suomea kokouksessa edustanut valtiosihteeri Terhi Lehtonen.

Lisätietoja:

Vähähiilinen rakentaminen: erityisasiantuntija Matti Kuittinen, 0295 250 268, [email protected]

Rakentamisen kiertotalous: hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi, 0295 250 177, [email protected]