Hyppää sisältöön
Media

Pohjois-Lappiin perusteilla luonnonsuojelualueita suojeluun varatuille valtion maille

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2019 13.45
Tiedote

Pohjois-Lappiin ollaan perustamassa luonnonsuojelualueita valtion omistamille maille. Suojeltaviksi suunnitellut alueet on varattu luonnonsuojelutarkoitukseen jo aiemmin. Ympäristöministeriö ja Metsähallitus järjestävät syyskuussa Pohjois-Lapissa yleisötilaisuuksia, joissa halutaan kuulla sidosryhmien ja kansalaisten näkemyksiä suojelualueiden perustamiseen.

Alueet sijaitsevat Inarissa, Utsjoella ja Enontekiöillä. Alueita on 17, ja niiden yhteispinta-ala on noin 33 000 hehtaaria.

Paikallistahojen kanssa keskustelu on keskeinen osa suojelualueiden perustamiseen liittyvää säädösvalmistelua. Näkemyksiä toivotaan muun muassa Lapin liitolta, kunnilta ja kansalaisjärjestöiltä, ja niitä voi esittää esimerkiksi tulevien luonnonsuojelualueiden sijaintikunnissa syyskuussa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa. Tilaisuuksiin järjestetään pohjoissaamenkielinen tulkkaus. Asetusten valmistelusta järjestetään saamelaiskäräjistä annetun lain mukaiset neuvottelut Saamelaiskäräjien kanssa.

Ympäristöministeriö valmistelee näkemysten ja palautteen perusteella asetusluonnokset, jotka lähetetään myöhemmin lausuntokierrokselle.

Suojeltaviksi suunnitelluilla alueilla on vanhoja metsiä, soita, harjuja, tunturiluontotyyppejä, järviä ja rantaluontoa, jokia sekä pienvesiä. Alueilla on merkitystä myös kulttuuriperinnölle, maisemansuojelulle ja virkistys- ja matkailukäytölle.

Alueista viisi kuuluu rantojensuojeluohjelmaan, neljä soidensuojeluohjelmaan ja kolme harjujensuojeluohjelmaan. Kaksi aluetta kuuluu myös Natura 2000 -verkostoon. Neljä aluetta on Metsähallituksen päätöksillä suojeltuja entisiä erikoismetsiä.

Luonnonsuojelulaki määrittää luonnonsuojelualueiden matkailu-, virkistys-, kalastus- ja metsästyskäyttöä. Luonnonsuojelualueiden luonnontila pyritään säilyttämään. Jokamiehen oikeuksia ei kuitenkaan ole tarpeen rajoittaa, eli marjastaminen, sienestäminen ja liikkuminen ovat jatkossakin sallittuja.

Alueilla saa harjoittaa poronhoitoa poronhoitolain mukaisesti. Perustettavilla luonnonsuojelualueilla saa edelleenkin kalastaa yleiskalastusoikeuksien mukaisesti. Metsähallituksen luvalla muukin kalastus on mahdollista kalastuslain säännösten mukaisesti.

Metsästyslain 8 §:n mukaisten vapaan metsästysoikeuden piiriin kuuluvien kuntien alueella metsästys on pääsääntöisesti sallittua valtion luonnonsuojelualueilla.

Nyt käynnistyvien keskustelujen tarkoituksena on koota tietoja ja selvittää eri tahojen näkemyksiä paikallisista erityispiirteistä ja selvittää, onko perustamisasetuksissa tarvetta aluekohtaisille metsästystä tai kalastusta koskeville poikkeuksille.

Avoimet yleisötilaisuudet järjestetään seuraavasti, kaikki tilaisuudet alkavat kello 17.00

  • 23.9. Enontekiö Hetta, luontokeskus
  • 24.9. Enontekiö Kilpisjärvi, ravintola Kilpis
  • 26.9. Utsjoki, kunnantalo
  • 30.9. Inari, kunnantalo

Lisätietoja:

Luonnonsuojeluvalvoja Ilkka Heikkinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 079, [email protected]

Erikoissuunnittelija Esa Härkönen Metsähallituksen Luontopalvelut, p. 040 026 1427, [email protected]

Krista Mikkonen