Hyppää sisältöön
Media

Pohjois-Karjalan kolmannessa vaihemaakuntakaavassa kiviainesten ottoalueita, arvokkaita kallioita ja tuulivoimala-alueita

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.3.2014 12.23
Tiedote

Ympäristöministeriö vahvisti tänään Pohjois-Karjalan kolmannen vaihemaakuntakaavan. Kaavassa käsitellään muun muassa kalliokiviainesten sekä soran ja rakennuskivien ottoalueita, arvokkaita kallioita, tuulivoimaloiden alueita, kulttuuriympäristöä ja maisemia sekä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen harjoitus- ja ampuma-alueita sekä niihin liittyviä melualueita ja suojavyöhykkeitä. Kaavaan sisältyy myös aikaisempien vaihemaakuntakaavojen muutoksia ja täydennyksiä.

Maakuntakaavassa osoitetaan 45 kalliokiviainesten ottoaluetta tai -kohdetta ja 63 sellaista arvokasta kallioaluetta, joilla saattaa olla kiviainesten ottoa rajoittavia, säilyttämisen arvoisia ominaisuuksia. Seudullisesti merkittäviä tuulivoimaloiden alueita kaavassa on 12. Näihin on mahdollista sijoittaa yhteensä noin 300 suuren kokoluokan eli yli kahden MW:n voimalaa. Maakuntakaavan seudullisesti merkittävillä tuulivoimapuistoilla tarkoitetaan vähintään kahdeksan tuulivoimalaa käsittäviä alueita. Keski-Karjalan seutukunnan alueella rajana on viisi tuulivoimalaa.

Ympäristöministeriö vahvisti Pohjois-Karjalan kolmannen vaihemaakuntakaavan lähes sellaisena kuin Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto sen 3.6.2013 hyväksyi. Merkintä Kolin alueelle sijoittuvasta matkailupalvelukohteesta vahvistettiin niin, että siitä poistettiin viittaus Koli-Culturan luontomatkailu- ja kulttuurikeskushankkeeseen. Päätöksessään ympäristöministeriö katsoi, ettei aluevarausten toteuttamista tule määritellä näin yksityiskohtaisella tavalla maakuntakaavan tasolla.

Kaavasta oli tehty yksi valitus, joka hylättiin.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Harri Pitkäranta, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 233, [email protected]