Hyppää sisältöön
Media

Perämeren rantaniittyjen hoitohanke palkittiin Suomen parhaana maisemahankkeena

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 4.11.2020 11.34
Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Perämeren rantaniittyjen hoitohanke on palkittu tänään Suomen parhaana maisemahankkeena 2020. Hankkeen ansiosta Perämeren rantaniittyjen maisemaa ja luontoa on hoidettu pitkäkestoisella ja laajamittaisella yhteistyöllä. Palkinnon luovutti ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen Maisemasymposiumissa 4.11.2020.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Perämeren rantaniittyjen hoitohanke on palkittu tänään Suomen parhaana maisemahankkeena 2020. Hankkeen ansiosta Perämeren rantaniittyjen maisemaa ja luontoa on hoidettu pitkäkestoisella ja laajamittaisella yhteistyöllä. Palkinnon luovutti ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen Maisemasymposiumissa 4.11.2020.

”Perämeren rantaniittyjen hoitohanke on laajuudessaan kansainvälistä tasoa oleva esimerkki rantaniittyjen kunnostuksesta ja hoidosta. Se osoittaa, että luonnonhoidossa voidaan saavuttaa mittavia tuloksia ympäristö- ja maaseutuviranomaisten sekä paikallisten karjatilojen ja maaseutuyrittäjien yhteistyöllä. Hanke toimii tärkeänä esikuvana tuoreen Helmi-elinympäristöohjelman perinnebiotooppi- ja lintuvesiteemoille”, totesi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käynnisti Perämeren rantaniittyjen kunnostuksen vuonna 1995, jolloin arvokkaita rantaniittyjä oli jäljellä enää vain parisataa hehtaaria. Umpeenkasvaneita alueita on onnistuttu kunnostamaan ja palauttamaan laidunnuksen piiriin yhteensä 4000 hehtaaria. Avoimet rantaniityt ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle ja perinteiselle maisemalle. Erityisesti linnusto ja kasvillisuus ovat hyötyneet maisemanhoidosta. Edelleen jatkuva hanke toimii esimerkkinä muille vastaaville luonnonhoidon toimenpiteille.

Perämeren rantaniityt (Kuva: Tapio Heikkilä)

Vuonna 1995 käynnistetty ja edelleen jatkuva Perämeren rantaniittyjen hoitohanke lähtee Suomen edustajana tavoittelemaan Euroopan neuvoston maisemapalkintoa, joka myönnetään ensi vuonna.

Kilpailussa annettiin kunniamaininta Kulttuuriympäristö näkyväksi (KYNÄ) –hankkeelle, josta vastasivat Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Etelä-Savo sekä Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Keski-Suomi. Suomen parasta maisemahanketta etsitään joka toinen vuosi ympäristöministeriön järjestämässä kilpailussa. Tänä vuonna kilpailuun osallistui eri puolilta Suomea viisi hyvin erityyppistä ja kiinnostavaa hanketta. Kilpailu oli avoinna kansalaisjärjestöille sekä paikallisille ja alueellisille viranomaisille, jotka ovat suojelleet, hoitaneet tai suunnitelleet maisemia.

Kansainvälisen maisemapäivän kuvakilpailun voitti talven saapuminen Kilpisjärvelle

Maisemasymposiumissa palkittiin myös kansainvälisen maisemapäivän valokuvakilpailun voittaja. Tiistaina 20.10. vietettiin kansainvälistä maisemapäivää, jonka kunniaksi ympäristöministeriö järjesti kaikille avoimen valokuvakilpailun teemalla ”Maisemapäivä 2020”. Kilpailussa pyydettiin kuvaamaan niitä maisemia missä osallistujat maisemapäivää viettävät, arkisia tai juhlavia, maaseudulla ja kaupungeissa. Tarkoituksena oli saada kooste siitä miltä Suomi maisemapäivänä näytti.

 Kilpailun parhaana kuvana palkittiin Arto Takkisen valokuva Enontekiön Kilpisjärveltä.

”Voittanut valokuva on upea otos, joka näyttää talven saapumisen Ylä-Lappiin. Kuvassa Kilpisjärven rantaan ulottuva poroaita havainnollistaa luonnon- ja kulttuurimaiseman herkän rajapinnan”, kertoo tuomariston puheenjohtaja ympäristöneuvos Tapio Heikkilä. ”Kilpailuun saatiin kokonaisuudessaan 360 valokuvaa, ja ne osoittavat hienosti sen, miltä Suomen eri kolkissa maisemat tuona yhtenä päivänä näyttivät.”

Maisemapäivä 2020 (Kuva: Arto Takkinen)

Palkituista kuvista sekä kilpailun muusta kuvasadosta kootaan valokuvanäyttely, joka on esillä ympäristöministeriön aulan ulkoikkunoissa 6.11.–6.12.2020 (Aleksanterinkatu 7, Helsinki). Kilpailun voittaja palkittiin 500 € lahjakortilla Rajala Pro Shopiin. Kunniamaininnan ja kirjapalkinnon kuvistaan saivat Pirjo Multala Helsingistä, Jussi Niukkala Ilmajoelta, Risto Valasvuo Espoosta sekä Olavi Yli-Vainio Ilmajoelta.

Kansainvälistä maisemapäivää juhlistettiin myös Maa- ja kotitalousnaisten järjestämin ohjatuin maisemakävelyin eri puolilla Suomea. Juhlapäivään valmistauduttiin myös jo etukäteen Instagramissa syyskuussa alkaneella #arkimaisema-valokuvakampanjalla, johon osallistuttiin noin tuhannella kuvalla.

Kansainvälisen maisemapäivän valmisteluissa ja kilpailujen tuomaristoissa oli edustus ympäristöministeriöstä, Suomen ympäristökeskuksesta, Museovirastosta, Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta, Suomen Kotiseutuliitosta ja Viherympäristöliitosta.

Eurooppalainen maisemayleissopimus

Euroopan maisemapalkinto ja kansainvälinen maisemapäivä liittyvät Eurooppalaiseen maisemayleissopimukseen, jolla edistetään maisemanhoitoa, -suojelua, ja -suunnittelua. Sopimus on voimassa 40:ssä Euroopan neuvostoon kuuluvassa valtiossa, Suomessa vuodesta 2006. Maisemapalkinto on tunnustus esimerkillisistä, maisemanhoitoa edistävistä toimenpiteistä. Kansainvälisellä maisemapäivällä halutaan kiinnittää huomiota siihen, että maisemat ovat olennainen osa kaikkien kulttuuriperintöä, identiteettiä, hyvinvointia sekä elinympäristön laatua ja monimuotoisuutta.

Lisätietoja:

Suomen paras maisemahanke -kilpailu ja kansainvälinen maisemapäivä:

Tutkija Annika Uddström, Suomen ympäristökeskus, [email protected], p. 0295 251 715

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö, [email protected], p. 0295 250 166

Perämeren rantaniittyjen hoitohanke:

Ylitarkastaja Jorma Pessa, [email protected], p. 0295 038 398

Ylitarkastaja Maarit Vainio, [email protected], p. 0295 037 007

Kuvat:

Perämeren rantaniityt (Kuva: Tapio Heikkilä)
Maisemapäivä 2020 (Kuva: Arto Takkinen)

Krista Mikkonen