Hyppää sisältöön
Media

Den bästa insatsen för naturen 2019–2020 var Yles kampanj Pelasta pörriäinen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2021 9.16
Pressmeddelande

Yles kampanj Pelasta pörriäinen (rädda pollineraren) har utsetts till vinnare av tävlingen om den bästa insatsen för naturen 2019–2020. Karleby stad fick ett hedersomnämnande för restaureringen av våtmarken i Kyrklund. Internationella naturvårdsunionen IUCN:s nationella kommitté i Finland ordnade nu tävlingen för åttonde gången. I år var temat för tävlingen naturbaserade lösningar. Priset överräcktes av miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

”Finland har i likhet med andra länder i världen förbundit sig att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Detta kräver åtgärder på alla nivåer i samhället. Kampanjen Pelasta pörriäinen är ett fint exempel på hur små handlingar tillsammans kan åstadkomma stora resultat. Kampanjen ökade finländarnas kunskap och entusiasm att hjälpa pollinerare. Detta är ytterst värdefullt, eftersom den tjänst som pollinerarna ger oss är ett livsvillkor för människan”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

”Jag tror att kampanjens viktigaste framgång var tanken att man kan närma sig en mycket allvarlig fråga så att människorna inte blir förlamade utan blir entusiastiska och vill agera. Dessutom tror jag att pollinerarnas ofta osynliga värld öppnade sig för många på ett helt nytt, förhoppningsvis roligt och överraskande sätt. Allt som allt var det fråga om en fantastisk gemensam ansträngning, som det var mycket roligt att genomföra. Det känns fint att detta arbete har märkts!”, säger kampanjens genomförare Maarit Puttonen vid Yle.

Juryn motiverade valet med att kampanjen Pelasta pörriäinen var en lyckad kampanj med tanke på dess aktualitet och genomslag. Den ökade allmänhetens medvetenhet om hur allvarlig utarmningen av pollinerarna är och vilka konsekvenser denna utarmning har. Samtidigt utgjorde den ett viktigt och konkret exempel på förlusten av den biologiska mångfalden.

Den tjänst som pollinerarna ger oss är ett livsvillkor, eftersom många av människans matväxter behöver pollinerare för att bli pollinerade, eller drar åtminstone nytta av pollinationen. Insektpollination ökar ofta skörden av växter.

Hedersomnämnande för Karlebys konkreta naturbaserade lösning

I tävlingen fick Karleby stad ett hedersomnämnande för restaureringen av våtmarken i Kyrklund. Enligt juryn var restaureringen av Kyrklunds våtmark ett utmärkt exempel på en naturbaserad lösning. Naturbaserade lösningar är lösningar på samhälleliga problem som på ett hållbart sätt stöder sig på naturen eller inspireras av den.

”Lösningarna för att trygga den biologiska mångfalden är ofta lokala och sköts i kommunerna. Restaureringen av Kyrklunds våtmark var ett konkret arbete som sammanförde nyttorna med tanke på den biologiska mångfalden, hanteringen av dagvatten och användningen av naturen för rekreation. Restaureringen av Kyrklunds våtmark är ett fint exempel på vad kommunerna kan göra för att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden”, säger minister Mikkonen.

”Målet med Kyrklunds mångformiga våtmark är att rena fasta partiklar från vattnet som rinner från Sundet med beaktande av den biologiska mångfalden, fiskbeståndet, fågelbeståndet, insekterna och växtligheten. Våtmarken i sig fungerar samtidigt också som ett rekreationsområde och kan användas för undervisning. Restaureringen av Kyrklunds våtmark var en av insatserna under jubileumsåret Karleby 400. Karleby stad tackar varmt för hedersomnämnandet”, säger Karlebys stadsdirektör Stina Mattila.

Bästa insatsen för naturen och Internationella naturvårdsunionen IUCN

Syftet med tävlingen om den bästa insatsen för naturen är att lyfta fram påhittiga lösningar och innovationer som stöder målet om att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Priset delades nu ut för åttonde gången. Den här gången kom det in 13 högklassiga förslag till tävlingen. För två år sedan valdes den långsiktiga restaureringen av Stickelbackbäcken i Malm i Helsingfors, som genomfördes med frivilliga krafter, till den bästa insatsen för naturen.

Internationella naturvårdsunionen IUCN är världens äldsta och mest omfattande miljöorganisation och miljönätverk. Finländska medlemsorganisationer i IUCN är finska staten, som företräds av miljöministeriet, samt Finlands naturskyddsförbund, WWF Finland, Natur och Miljö, BirdLife Finland, Finlands viltcentral och Högholmens djurpark. I Finlands IUCN-kommittés arbete deltar även utrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands miljöcentral och Forststyrelsens naturtjänster. Drygt 70 finländska frivilliga experter och forskare deltar i det arbete som utförs i de sex IUCN-kommissionerna.

Ytterligare information:

Marina von Weissenberg, miljöråd, miljöministeriet, tfn 029 525 0321, [email protected]

Sanna-Kaisa Juvonen, specialplanerare, Finlands IUCN-kommitté, tfn 020 639 4746, [email protected]