Hyppää sisältöön
Media

Öljylämmityksen vaihtajille tarjottavaan avustukseen 10 miljoonan euron lisäpotti – avustuksen suosio jatkunut hurjana

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 25.2.2021 13.54
Tiedote

Vuoden ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä osoitetaan 10 miljoonan euron määräraha avustukseen, jota tarjotaan pientalojen omistajille öljylämmitysjärjestelmän vaihtamiseksi kestävämpään lämmitysmuotoon.

”Vähäpäästöisempään lämmitykseen kannustavasta avustuksesta tuli hitti. Pidän tärkeänä, että valtio rohkaisee suomalaisia tarttumaan käytännön toimiin, jotka pienentävät päästöjä. Samalla tuetaan reilua siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotaloutta ja luodaan työtä ympäri Suomen”, iloitsee ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Uudella määrärahalla tavoitellaan noin 2 500 pientalon öljylämmitysjärjestelmän vaihtamista, mikä vähentäisi taakanjakosektorin hiilidioksidipäästöjä vuodessa noin 14,5 kilotonnilla ja lisäisi työllisyyttä noin 300 henkilötyövuodella.

Syyskuusta 2020 lähtien avustushakemuksen on jättänyt jo 10 850 pientalon omistajaa. Pirkanmaan ELY-keskuksessa sisällä olevien hakemusten määrä ylittää jo avustukseen aiemmin varatut yhteensä noin 37,4 miljoonan euron määrärahat.

5,2 M€ on lähtenyt liikkeelle - positiiviset työllisyysvaikutukset alkavat näkyä

Hakemusten käsittelyssä on ollut suuren suosion takia ruuhkaa, mutta myönteisen päätöksen on saanut jo 4 502 hakijaa. Kielteisiä päätöksiä on tehty vain 240. Syynä kielteiseen päätökseen on usein se, että lämmitysremontti on toteutettu ennen ehtojen mukaista määräaikaa 1.6.2020, tai että asunto ei ole ympärivuotisesti asuttu. Käsittelyaika on hakemuksen jättämishetkestä riippuen noin 4–6 kuukautta.

Tähän mennessä jo 1318 pientaloasujaa on ehtinyt toteuttaa hankkeen ja saada avustuksen. Euromääräisesti avustusta on maksettu noin 5,2 miljoonaa euroa. Avustuksen positiiviset työllisyysvaikutukset alkavat jo näkyä. Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä on ollut selvästi suosituin vaihtoehto uudeksi lämmitysjärjestelmäksi, ja lämpöpumppuala on jo kertonut ennätysmäisestä myynnistä vuonna 2020.

Avustusta voidaan myöntää erilaisiin lämmitysratkaisuihin, kunhan lämmitysjärjestelmä ei perustu rakennuskohtaisesti fossiilisten polttoaineiden polttoon. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun pientalossa siirrytään ilma-vesilämpöpumppuun, maalämpöön tai kaukolämpöön. Muita lämmitysmuotoja avustetaan 2 500 eurolla.

Avustushakemusten jakautuminen uuden lämmitysmuodon mukaan (% kaikista hakemuksista) ja hankkeiden kustannusten keskiarvot (e) helmikuussa 2021

  1. Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä, 65 %, 10 804 e
  2. Maalämpöpumppujärjestelmä, 21 %, 16 661 e
  3. Kaukolämpö, 10 %, 8 114 e
  4. Sähkö, 2 %, 5 117 e
  5. Muu, esim. hake, pelletti ja aurinkoenergia, 2 %, 8 158 e

Öljylämmityksen vaihtajille myös muita tukimuotoja

Jatkuvasti haettavissa oleva kotitalousvähennys voi myös olla hyvä vaihtoehto lämmitysremonttia suunnittelevalle pientalon omistajalle. Vuonna 2021 vähennys on enintään 2 250 euroa henkilöä kohden. Puolison kanssa vähennystä voi saada yhteensä 4 500 euroa. Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta.

Toinen vaihtoehto on hakea asuinrakennusten energia-avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Energia-avustusta myönnetään monenlaisiin energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin, myös öljylämmityksen vaihtamiseen. Avustuksen saamiseksi tulee liittää hakemukseen laskelmat rakennuksen energiatehokkuutta kuvaavasta E-luvusta sekä rakentamisvuodelta että korjaustoimien jälkeen. Maksatusta haettaessa energiatodistuksella todennetaan se, että rakennuksen energiatehokkuus on parantunut vähintään avustuksen ehdoissa vaaditun määrän. Energia-avustushakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä 5–6 kuukautta.

Lue lisää

Asiakaspalvelu ja neuvonta

Lisätietoja medialle:

ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Timo Juurikkala, p. 040 555 4013, [email protected]

rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, ympäristöministeriö, p. 0295 250 114, [email protected]

öljylämmityksestä vaihtamisen avustus: ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 324, [email protected]

asuinrakennusten energia-avustus: ylitarkastaja Johanna Heikkilä, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, p. 0295 250 962, [email protected]