Hyppää sisältöön
Media

Natura 2000 -verkoston päivitys valmis

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2018 9.39
Tiedote
Merenalaista luontoa Hangon edustalla. © Kuva: Julia Nyström

Valtioneuvosto on tehnyt tänään päätöksen Natura 2000 -verkoston täydentämisestä ja Natura-alueiden luonnontieteellisten tietojen päivittämisestä. Natura-verkostoa laajennetaan vedenalaisen meriluonnon kannalta arvokkailla alueilla. Samalla saimaannorppa lisätään Puruveden Natura-alueen suojeluperusteisiin.

Tietoja Natura-verkoston suojeluperusteina olevista luontotyypeistä ja lajeista on tarpeen ajantasaistaa säännöllisesti, sillä alueiden suojelu ja hoito sekä luontainen kehitys muuttavat niiden luontoarvoja. Seuranta ja tarkentuneet kartoitukset ovat myös tuottaneet alueista aiempaa paremman tietopohjan.

Tehty päätös parantaa myös Natura-verkoston kattavuutta vedenalaisten luontotyyppien ja linnuston kannalta tärkeillä vesialueilla.

Riuttoja ja vedenalaisia hiekkasärkkiä

Natura-verkosto laajenee runsaan sadantuhannen hehtaarin kokoisella merialueella, joka koostuu toisiinsa rajautuvista Saaristomeren ja Tulliniemen Natura 2000 -alueiden laajennuksista. Alue on merkittävä erityisesti vedenalaisten hiekkasärkkien ja riuttojen sekä linnuston kannalta. Lisäksi Kustavissa sijaitsevan Södra Sandbäckin Natura-alueen rajoja on täsmennetty vastaamaan alueella olevan luonnonsuojelualueen rajoja

Laajennettavat alueet kuuluvat osin Saaristomeren kansallispuistoon. Päätöksellä ei laajenneta kansallispuistoa, eikä tavoitteena muutoinkaan ole luonnonsuojelualueiden laajentaminen, vaan merenpohjan suojelu. Vesialueiden tavanomainen nykykäyttö, esimerkiksi metsästykseen, kalastukseen, veneilyyn ja muuhun virkistyskäyttöön voi jatkua, mutta ympäristöä muuttavien hankkeiden vaikutukset tulee arvioida, eivätkä ne saa heikentää Natura-alueiden luontoarvoja.

Saimaannorppa Puruveden Natura-alueen suojeluperusteisiin

Natura-alueiden suojeluperusteina olevien luontotyyppien ja lajien tietojen ajantasaistaminen koskee lähes kaikkia alueita. Sen avulla on viimeistelty verkoston kattavuutta eräiden puutteellisesti edustettuina olleiden lajien osalta ja parannettu tietojen laatua myös luontotyyppien osalta. Nyt tehty päivitys sisältää paitsi luontotyyppien ja lajien lisäyksiä myös vanhentuneiden tietojen poistoja alueiden suojelutavoitteista.

Yksi lisäyksistä on saimaannorpan sisällyttäminen suojeltavaksi lajiksi jo ennestään arvokkaan järviluontonsa vuoksi Natura-verkostoon kuuluvalla Puruvedellä. Viime keväänä Puruvedelle syntyi vuosikymmeniin ensimmäinen saimaannorpan kuutti, mikä kertoo norppakannan vakiintumisesta alueella.

Puruvedellä sovittiin keväällä verkkokalastusrajoituksista, jotka ovat riittäviä. Mikäli norpan pesintä laajenee, pesintärauhan turvaavista paikallisista verkkokalastusrajoituksista sovitaan tarpeen mukaan vesialueen omistajien kanssa, kuten nytkin on toimittu.

Natura-alueiden tietoja täydennettiin ja laajennettiin myös linnuston kannalta tärkeillä sisävesialueilla. Esimerkiksi jo Natura 2000 -verkostoon kuuluva Espoon Matalajärvi osoitetaan nyt myös niin sanotuksi erityiseksi suojelualueeksi tärkeänä lintujen elinympäristönä.

Aluekohtaiset tiedot nähtävillä 19.12. alkaen

Päätös ja siihen liittyvät aluekohtaiset tiedot ovat nähtävillä ympäristöministeriössä (Aleksanterinkatu 7, Helsinki) 19.12.2018–18.1.2019 sekä osoitteessa ym.fi/Natura2000vnp2018 (sivusto avataan 19.12.).

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, p. 0295 250 135, [email protected]

ym.fi/ Natura2000vnp2018 (avataan 19.12.2018)