Hyppää sisältöön
Media

Monimuotoiset keinot luonnon suojelemiseksi – terveisiä Egyptistä!

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2018 15.36
Uutinen
Suomen valtuuskuntaa Egyptissä. Kuvassa vasemmalta Roosa Atula, Charlotta von Troil ja Penina Blankett ympäristöministeriöstä sekä Johanna Niemivuo-Lahti maa- ja metsätalousministeriöstä.

Pääsin osallistumaan YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolikokoukseen Egyptissä Sharm El-Sheikhissä. Maapallomme luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi globaalien päätösten tekeminen on tärkeää. Yhteisymmärryksen löytämisen haastavuus ympäristökysymyksissä lähes 200 osapuolivaltion välillä kuitenkin realisoitui, kun yön pimeinä tunteina keskenään hyvin erilaisten valtioiden edustajat neuvottelivat kiivaasti pilkkujen paikoista liiteteksteissä.

Useat osapuolikokouksessa syntyvät globaalit päätökset ovat kompromisseja osapuolten poliittisten intressien eroavaisuuksien vuoksi ja näiden kompromissien löytämisessä vaaditaan väistämättä aikaa ja istumalihaksia. Kaikkien osapuolten kesken käytävillä neuvotteluilla kuitenkin varmistetaan, että jokainen osapuoli sitoutuu kunnioittamaan ja noudattamaan yhteisiä päätöksiä. Näin taataan merkittävien kansainvälisten sitoumusten uskottavuus sekä toimivuus – pitkällä aikavälillä ja laajalla rintamalla.

Sopimusneuvottelujen rinnalla osapuolikokouksen oheistapahtumissa esiteltiin muita keinoja ja konkreettisia ratkaisuja, joilla luonnon monimuotoisuutta suojellaan. Useat valtiot tekevät alueellista yhteistyötä suojelualueiden hyväksi ja yritykset ovat tehneet merkittäviä ympäristösitoumuksia. Toimenpiteiden takaa löytyy valtavasti ihmisiä, joilla on palava halu ja into suojella elämää yhteisellä planeetallamme. Tämä innostus oli tarttuvaa ja toivon pystyväni osaltani välittämään sitä eteenpäin.

Osapuolikokouksen päätökset ovat merkittävä keino luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja kokouksessa onnistuttiin päättämään esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden suojelun edistämisestä energia- ja kaivossektorilla. Monikansallisten päätösten rinnalla on onneksi lukuisia muitakin maapallomme monimuotoisuutta suojelevia keinoja. Monenlaiset ja -tasoiset ratkaisut ovat kaikki tarpeellisia ja tervetulleita.

Erityiskiitos kuuluu valtuuskunnallemme, jonka jäsenten tekemä pitkäjänteinen työ luonnon monimuotoisuuden hyväksi keräsi kunnioittavia kommentteja keskusteluissa muiden valtioiden edustajien kanssa.

Roosa Atula, asiantuntija, ympäristöministeriö