Hyppää sisältöön
Media

Ministeriöt hakevat kumppaneita vähähiiliseen kiertotaloussopimukseen

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 18.2.2022 9.12
Tiedote

Toimialajärjestöjä, yrityksiä, maakuntia, kuntia ja muita tahoja kutsutaan vapaaehtoisen vähähiilisen kiertotaloussopimuksen valmistelijoiksi ja sopimuskumppaneiksi. Sopimus on osa kansallista Kiertotalousohjelmaa ja sen tavoitteena on edistää vähähiiliseen kiertotalousyhteiskuntaan siirtymistä eri sektoreilla.

Ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö esittelivät sopimustyötä tänään 18. helmikuuta. Sopimustyö alkaa maaliskuussa, ja sopimuksen on määrä olla valmis allekirjoitettavaksi kesällä 2023. Ministeriöt kutsuvat kiinnostuneita toimialojen edustajia, yrityksiä, alueita ja kuntia mukaan keskusteluihin. Mukaan voi liittyä ilmaisemalla kiinnostuksensa ympäristöministeriölle kevään 2022 aikana.

Toimijat voivat liittyä vähähiilisen kiertotalouden sopimukseen omalla sitoumuksellaan. Sitoumuksessa ne määrittelevät omat tavoitteet ja toimet, jotka edistävät kiertotalouteen siirtymistä mahdollisimman vaikuttavasti. Ne sitoutuvat seuraamaan tavoitteidensa ja toimiensa toteutumista. Mukaan lähtevät toimijat saavat asiantuntijoiden sparrausta ja tukea omien tavoitteidensa vaikuttavuuden arviointiin.

”Lähtemällä mukaan vähähiilisen kiertotalouden skenaario- ja sopimusprosessiin toimialat, yritykset, alueet ja kunnat ottavat paikkansa edelläkävijöiden joukossa. Pyrimme myös tukemaan mukaan lähtijöitä siinä, että heidän valitsemansa vaikuttavimmat toimet onnistuvat. Tavoitteena on tukea toimia muun muassa yhteiskehittämisellä sekä löytämällä rahoitusratkaisuja”, kansliapäällikkö Juhani Damski sanoo.

Tavoitteiden ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimisen tueksi laaditaan Suomen materiaalivirtojen analyysi ja skenaarioita. Materiaalivirta-analyysi tulee antamaan tietoa luonnonvarojen kokonaiskulutuksesta Suomessa. Sopimukseen mukaan lähtevät toimijat, kuten kunnat, maakunnat tai toimialat voivat tarjota tutkimuksen aineistoksi tärkeää tietoa materiaalien käytön nykytilasta. Analyysin on määrä valmistua vuoden 2022 aikana. Skenaariot materiaalijalanjäljen kehityksestä ja sen vaikutuksista ympäristöön ja talouteen valmistuvat kesään 2023 mennessä.

"Tämä on hieno mahdollisuus niin toimialoille ja yrityksille kuin myös alueille ja kunnille. Tutkimuslaitosten kanssa tehtävä yhteistyö antaa niille pääsyn ainutlaatuiseen tietoon ja mahdollisuuden varautua tulevaan”, professori, hankkeen vastuullinen johtaja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta kertoo.

Materiaalivirta-analyysi ja luonnonvaraskenaariot laaditaan Suomen ympäristökeskuksen johdolla. Työhön osallistuvat Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Tilastokeskus vuoropuhelussa prosessiin sitoutuvien toimijoiden kanssa.

Hallitus teki Kiertotalouden strategisen ohjelman pohjalta vuonna 2021 periaatepäätöksen, jossa asetettiin tavoitteita uusiutumattomien luonnonvarojen kulutuksen vähentämiselle sekä resurssituottavuuden ja kiertotalousasteen tuplaamiselle. Luonnonvarojen käyttöä rajoittavia toimia tarvitaan, sillä luonnonvarojen käytön ennustetaan globaalisti yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2060 mennessä. Se tarkoittaisi hiilidioksidipäästöjen massiivista kasvua, luontokadon pahenemista.

Lisätietoja:

Ympäristöministeriö

Ympäristöneuvos Taina Nikula, p. 029 525 0202, [email protected]

Erityisasiantuntija Heikki Sorasahi, p. 029 5250 165, [email protected]

Työ- ja elinkeinoministeriö

Johtava asiantuntija Jyrki Alkio, p. 0295 047 103, [email protected]