Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Mikkonen: Komission ehdotus ilmastolaiksi tärkeä askel kohti hiilineutraalia Eurooppaa, mutta 2030-tavoitteen kiristystä kiirehdittävä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 4.3.2020 10.24
Tiedote

”Komission tänään antama ilmastolakiehdotus on tärkeä askel kohti hiilineutraalia EU:ta vuoteen 2050 mennessä. Euroopan unionin tulee näyttää johtajuutta ilmastonmuutoksen hillinnässä ja kestävyyskriisin ratkaisussa. Kaikkien politiikkatoimien tulee tukea hiilineutraaliuden saavuttamista”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

”Hiilineutraalius 30 vuoden sisällä edellyttää päästövähennystahdin ripeää kiristämistä. Komission tulisi suunniteltua nopeammin antaa ilmastolaissa mainittu ehdotuksensa 2030-tavoitteen kiristämisestä. Päästöjä on vähennettävä vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä – ja päätös uudesta tavoitteesta on tehtävä reilusti ennen YK:n ilmastokokousta Glasgow’ssa marraskuussa.”

Komissio antoi ilmastolakiehdotuksensa luvatusti sadan ensimmäisen työpäivänsä sisällä. Ehdotuksen mukaan 2050-hiilineutraaliustavoite sisällytetään lakiin ja vuodelle 2030 asetettua päästövähennystavoitetta kiristetään. Etenemistä kohti hiilineutraalia taloutta tarkasteltaisiin Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti viiden vuoden sykleissä.

”Tavoitteet on asetettava aina tuoreimman tieteellisen tiedon varassa. Siksi olisi syytä pohtia, tarvittaisiinko myös EU:n ilmastopolitiikan tueksi vahvaa, itsenäistä ja monitieteistä ilmastopaneelia. Tästä meillä on kotimaassa erinomaisia kokemuksia.”

Tarvittaessa komissio esittäisi EU-tasoisia lisätoimia ilmastoneutraaliuden edistämiseksi sekä antaisi suosituksia jäsenmaille. Lailla velvoitettaisiin jäsenmaat myös laatimaan kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelma tai -strategia.

Ilmastolaki on ensimmäinen tärkeä ilmastopolitiikkaa koskeva lainsäädäntöehdotus komission vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) puitteissa.

”On hienoa, että kestävän talouden rakentaminen on vihdoin EU-politiikan ytimessä. Kun hiilineutraalistavoite sisällytetään lakiin, siitä tulee oikeudellisesti sitova. Tämä on tärkeä viesti myös muulle maailmalle siitä, että EU ottaa ilmastonmuutoksen vakavasti ja vastaa siihen aktiivisesti”, ministeri Mikkonen sanoo.

EU:n ilmastolaista päätetään yhdessä neuvoston ja Euroopan parlamentin kesken. Keskustelut ehdotuksesta alkavat jäsenmaiden kesken maaliskuussa. Komissio esittelee ilmastolakiehdotuksensa ympäristöministereille huomenna 5.3. neuvoston kokouksessa.

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Riikka Yliluoma, p. +358 295 250 091, [email protected]

Ympäristöneuvos Merja Turunen, p. +358 295 250 387, [email protected]