Hyppää sisältöön
Media

METSO-ohjelmalla voitokas vuosi – Metsänomistajat turvasivat monimuotoisuutta entistä ahkerammin

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2021 11.01
Tiedote

Suomalaiset metsänomistajat suojelivat viime vuonna pysyvästi noin 5 500 hehtaaria metsää METSO-ohjelman kautta. Lisäksi kymmenvuotisten ympäristötukisopimusten avulla turvattiin metsäelinympäristöjä noin 3 500 hehtaaria ja yksityismetsissä tehtiin luonnonhoitotöitä yli 128 hehtaarilla. METSO-ohjelma on vapaaehtoisuuteen perustuva suojeluohjelma, jonka kautta metsänomistajat voivat suojella metsänsä korvausta vastaan. Lisäksi ohjelmassa toteutetaan luonnonhoitoa ilman maanomistajalle aiheutuvia kuluja.

METSO-ohjelman tavoitteena on perustaa 96 000 hehtaaria uusia suojelualueita vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi tavoitteena on sopia ympäristötukisopimuksia ja tehdä luonnonhoitotöitä 82 000 hehtaarille talousmetsää.

Vuoden 2020 loppuun mennessä suojelutavoitteesta oli saavutettu 82 prosenttia eli 79 052 hehtaaria. Luonnonhoidon ja metsätalouden ympäristötuen tavoitteesta oltiin saavutettu 63 prosenttia eli 51 486 hehtaaria. Vuonna 2020 maanomistajille maksettiin korvauksia monimuotoisuutta turvaavista toimenpiteistä yhteensä 43,4 miljoonaa euroa. Suojeltuihin hehtaareihin lasketaan mukaan 13 000 hehtaaria Metsähallituksen entisiä talousmetsiä, jotka siirrettiin vuonna 2014 luonnonsuojeluun.

Hehtaarit vuodessa kaikki suojelukeinot, 2008-2020, ELY-keskus (luvuissa ei ole mukana Metsähallituksen v. 2014 toteuttamaa 13 000 hehtaarin METSO-suojelua)
METSO-ohjelman toteutus ELY-keskuksissa (luvuissa ei ole mukana Metsähallituksen v. 2014 toteuttamaa 13 000 hehtaarin METSO-suojelua)
Hehtaarit vuodessa kaikki suojelukeinot, 2008-2020, Suomen metsäkeskus
METSO-ohjelman toteutus Suomen metsäkeskuksessa

Vapaaehtoisen suojelun rahoitus lisääntyi

Eduskunta suuntasi viime vuoden lopulla lisää rahaa metsiensuojeluun. METSO-ohjelma sai kahdeksan miljoonan euron lisärahoituksen kohteiden pysyvään suojeluun ja 2,5 miljoonan euron lisärahoituksen ympäristötukisopimuksiin ja luonnonhoitohankkeisiin. Lisäksi vanhojen metsien suojeluun panostetaan erillismäärärahalla Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten alueella. Pysyvään suojeluun saatiin vuonna 2020 noin 800 hehtaaria enemmän kuin vuonna 2019. Suojelupinta-ala kasvoi ennätyksellisen paljon Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueilla.  

"On hienoa, että niin moni suomalainen on innostunut suojelemaan omia metsiään ja näin varmistanut monen uhanalaisen lajin elinympäristön säilymisen. Vaikka olemme lisänneet METSOn rahoitusta, olisi sille kysyntää vieläkin enemmän. On selvää, että metsiensuojelulle on varattava tulevaisuudessa entistä vahvemmat resurssit koko Suomeen metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi", sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Ympäristötukisopimuksia solmittiin ennätyksellisen paljon

Kymmenvuotisia ympäristötukisopimuksia solmittiin vuonna 2020 lähes 50 prosenttia suuremmalle pinta-alalle kuin vuonna 2019. Suuri kasvu johtui rahoituksen lisäämisestä sekä Suomen metsäkeskuksen erityisestä panostuksesta METSO-ohjelmaan. Ympäristötukisopimusten pinta-ala kasvoi eniten Lapissa, Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa.

"METSO-ohjelma on osoittanut, että vapaaehtoinen suojelu on metsänomistajille mieluinen keino metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Rahoituksen lisäys ja toimialan panostus ja aktiivisuus ovat mahdollistaneet tässä hyvän suunnan, jonka toivon jatkuvan", sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Panostukset monimuotoisuuden turvaamiseen jatkuvat METSO- ja Helmi-ohjelmissa

METSO-ohjelmassa on tavoitteena suojella pysyvästi vähintään 4 500 hehtaaria vuonna 2021. Suojeluun on käytettävissä 35 miljoonaa euroa, joka riittää tavoitteen saavuttamiseen. Suojelussa etusijalla ovat edelleen Etelä-Suomen kohteet. Ympäristötukisopimuksia on tavoitteena tehdä 3 550 hehtaarille ja luonnonhoitohankkeita 250 hehtaarille. Näihin on käytettävissä yhteensä 9,3 miljoonaa euroa. Vuoteen 2025 mennessä pysyvän suojelun tavoitteisin pääseminen onnistuu nykyisellä rahoitustasolla, mutta ympäristötukisopimusten ja luonnonhoitohankkeiden osalta METSO-ohjelman tavoitteesta saadaan toteutettua noin 83 prosenttia. Tavoitteen saavuttaminen kokonaisuudessaan edellyttäisi, että rahoitustaso kaksinkertaistetaan.

METSO-ohjelman rinnalla toimii Helmi-elinympäristöohjelma, jonka tavoitteena on edistää Suomen luonnon monimuotoisuutta metsien lisäksi myös muissa elinympäristöissä: soilla, lintuvesillä, kosteikoilla, perinneympäristöissä sekä pienvesillä ja rantaluonnossa. Ympäristöministeriö tiedottaa Helmi-ohjelman vuoden 2020 tuloksista 16.2. Helmi-ohjelman tavoitteet ja METSO-ohjelman jatko vuoteen 2030 viedään toukokuussa valtioneuvoston päätettäväksi.

METSO-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma, jonka käytännön toteutuksesta vastaavat ELY-keskus ja Suomen metsäkeskus.

Lisätietoja:

Ympäristöministeriö: ylitarkastaja Esa Pynnönen, p. 0295 250 386, [email protected]

Maa- ja metsätalousministeriö: neuvotteleva virkamies Ville Schildt, p. 0295 162 190, [email protected]

Kuva: Markku Meriluoto

Jari Leppä Krista Mikkonen