Hyppää sisältöön
Media

MAL-seuranta: Helsingin seudun MAL-sopimus on edennyt hyvin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2019 9.21
Tiedote

Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö tiedottavat

Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksessa sovitut toimenpiteet ovat toteutuneet hyvin. Näin kertoo tänään julkaistu seurantaraportti, jossa luodaan näkymää koko sopimuskauteen. Nykyinen kesäkuussa 2016 alkanut kausi päättyy vuoden 2019 lopulla.

Sopimuksen keskeisiä tavoitteita ovat Helsingin seudun eheä yhdyskuntarakenne, yhteisvastuullinen asuntopolitiikka ja toimiva liikennejärjestelmä. Sopimuksen tarkoituksena on ollut lisätä kuntien välistä sekä Helsingin seudun ja valtion välistä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Helsingin seutuun kuuluu 14 kuntaa ja kaupunkia.

Helsingin seudulle valmistuu sopimuskaudella yhteensä yli 63 000 asuntoa, mikä ylittää yhteisen asuntotuotannon tavoitteen. Kunnittain tavoitteen saavuttamisessa on eroja. Etenkin kerrostaloja on rakennettu paljon, ja pääosin helposti saavutettaville ja yhteiskuntarakenteen eheyttä tukeville alueille. Korkotuetun asuntotuotannon tavoitteesta saavutetaan 92 % ja pitkäaikaisen vuokratuotannon tavoitteesta 93 %. Valtio-omisteisen A-Kruunun osuus normaalista vuokra-asuntotuotannosta on vajaa kolmannes.

Asemakaavoituksen tavoitteisiin asuinrakennusten osalta päästään kunnissa vaihtelevasti. Asemakaavoitettua kerrosalaa on tähän mennessä kaavoitettu 4,4 miljoonaa kerrosneliömetriä, joka on 96 % kolmen vuoden tavoitteesta. Kaavoitetut alueet ovat yhdyskuntarakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyviä. Tiedot kaavoituksesta tarkentuvat tulevana syksynä.

Kestäviä kulkutapoja tukevien suurten ja pienempien liikenneinvestointien toteutus on edennyt pääosin sopimuksen mukaisesti. Kestävien kulkutapojen, kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen, osuus matkojen lukumäärästä on tutkimusten perusteella kasvanut. Joukkoliikenteen palvelutaso on parantunut muun muassa metron läntisen osuuden ja kaupunkipyöräpalvelun vaikutusalueella, vaikkakin joukkoliikenteen kulkutapaosuus on hieman pienentynyt ja matka-ajat pidentyneet liityntäliikenteen alueilla. Yhteentoimivien lippu- ja maksujärjestelmien sekä reaaliaikaisen matkustajainformaation edistämistä tukevat lakimuutokset on saatettu voimaan ja tietorajapintojen puutteisiin on puututtu lain toimeenpanossa ja valvonnassa.

Seudun kunnat ovat laatineet yhteisen MAL2019-suunnitelman maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta.

Lisätietoja:

Asuntoneuvos Tommi Laanti, ympäristöministeriö, p. 0295 250 146, [email protected]

Yksikön johtaja Timo Kievari, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 342 620, [email protected]