Hyppää sisältöön
Media

Maailman ylikulutuspäivä 22. elokuuta - kestävä elvytys antaa keinoja siirtää Suomen päivämäärää koronakriisin jälkeenkin

Julkaisuajankohta 21.8.2020 13.24

Maapallon tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat on kulutettu loppuun lauantaina 22. elokuuta. Päivämäärä on siirtynyt reilut kolme viikkoa eteenpäin koronapandemian vuoksi. Sen on arvioitu pienentäneen ihmiskunnan ekologista jalanjälkeä 9,3 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

”Ylikulutuspäivä siirtyi tilapäisesti koronapandemian vuoksi, mutta meidän tulee löytää ratkaisuja vähentää pysyvästi luonnonvarojen kulutusta ja siirtyä kiertotalouteen myös koronakriisistä toivuttaessa ja sen jälkeen. Konkreettisia keinoja tähän siirtymään tarjoaa ympäristöministeriön kestävän elvytyksen työryhmän väliraportti elvytystoimista, jotka vauhdittavat Suomen siirtymistä kohti ilmastoneutraalia kiertotaloutta, edistävät luonnon monimuotoisuutta ja luovat uusia työpaikkoja”, ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen sanoo.

Kulutamme luonnonvarat vajaassa kahdeksassa kuukaudessa, vaikka niiden pitäisi riittää koko vuodeksi. Maailman ylikulutuspäivä on laskennallisesti se päivä, jona kulutuksemme ylittää maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Tarvitsisimme tänä vuonna 1,6 maapalloa nykyisen kulutuksemme aiheuttaman taakan kantamiseen. Suomalaisten laskennallinen ylikulutuspäivä oli tänä vuonna jo 5. huhtikuuta. Päivämäärä oli sama kuin edellisenäkin vuonna.

Ylikulutuspäivä perustuu Global Footprint Network -verkoston laskelmiin YK:n tilastotietojen perusteella. Ylikulutuspäivää ovat siirtäneet erityisesti puutuotteiden kulutuksen väheneminen ja hiilidioksidipäästöjen väheneminen muun muassa liikenteessä, teollisuudessa sekä sähkön- ja lämmöntuotannossa.

Kerro ratkaisusi luonnonvarojen säästämiseksi kiertotalouden verkkoaivoriihessä

Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja säästää luonnonvaroja sekä samalla torjua ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Suomelle laaditaan parhaillaan strategista kiertotalouden edistämisohjelmaa. Tavoitteena on tehdä kiertotaloudesta talouden uusi perusta, jossa tuotanto ja kulutus mahtuvat maapallon kantokyvyn rajoihin.

Kiertotalousohjelman valmisteluun voi osallistua kaikille avoimessa verkkoaivoriihessä. Verkkoaivoriihessä

on ollut keskustelua muun muassa Suomen ylikulutuspäivän jättämisestä historiaan vuoteen 2035 mennessä. Kyselyssä voit kertoa omat ratkaisusi luonnonvarojen säästämiseksi. Ministeriöiden laatima ehdotus Suomen strategisen kiertotalouden edistämisohjelmaksi vuoteen 2035 valmistuu tänä vuonna, ja sen hyväksyy valtioneuvosto.

Lisätietoja:

Kestävä elvytys: Erityisavustaja Riikka Yliluoma, [email protected], p. 0295 250 091

Kiertotalousohjelma ja verkkoaivoriihi: Taina Nikula, neuvotteleva virkamies, p. 0295 250 20, [email protected]