Hyppää sisältöön
Media

Näkökulma
Luontokadon pysäyttäminen vaatii kaikkien maiden yhteistyötä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2021 15.03
Kolumni

Pandemia on siirtänyt jo kahdesti luonnon monimuotoisuutta koskevia kansainvälisiä neuvotteluja. Luonto ei kuitenkaan odota. Valmisteluja tehdään nyt virkahenkilötasolla, ja lokakuussa käynnistetään YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksen (COP-15) ensimmäinen vaihe. Kokous pidetään hybridinä: osallistujia on sekä paikan päällä Kiinassa että etänä. Varsinainen COP-15 järjestetään 25.4 - 8.5 2022.

Uusi kehys luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi vaatii maailman mailta yhteisiä määrätietoisia ponnisteluja. Tavoitteena on kunniahimoinen, realistinen ja luonnon monimuotoisuutta turvaava kehys. 

Suomi vaikuttaa aktiivisesti neuvotteluissa osana Euroopan unionia. Parhaillaan meneillä olevassa työryhmän kokouksessa meillä on 30:n henkilön valtuuskunta mukana neuvottelemassa uutta kehystä. Meille tärkeitä kysymyksiä ovat muun muassa:

Valtavirtaistaminen, eli eri sektoreiden ja toimijoiden osallistuminen luontokadon nujertamiseen. Suomi haluaa edistää muun muassa alkuperäiskansojen, nuorten, naisten sekä tyttöjen osallisuutta. Meille tärkeää on myös luonnon huomioiminen kehitysyhteistyössä. Lisäksi yritysyhteistyö ja finanssisektorin mukaantulo ovat kriittisiä, jotta luonnon huomioiminen valtavirtaistuu myös taloudellisen toiminnan päätöksenteossa. 

Elinympäristöjen suojelu ja ennallistaminen, missä Suomen osaaminen ja kansallinen työ on erinomaista. Tärkeä kansallinen esimerkki on Helmi-ohjelma, jossa parannetaan useiden uhanalaisten elinympäristöjen tilaa. Suomi on sitoutunut yhdessä muiden EU-maiden kanssa kaikkien elinympäristöjen parantamiseen. Tavoitteena on, että 30 prosenttia maasta ja 30 prosenttia meristä suojellaan vuoteen 2030 mennessä.

Luonnos uudeksi luontodiiliksi pöydässä

Heinäkuussa julkaistiin ensimmäinen luonnos uudeksi kansainväliseksi biodiversiteettikehykseksi vuosille 2030 ja 2050.  Luonnoksessa esitetään tahtotila ja 21 tavoitetta luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiseksi vuoteen 2030. Luonnon integroiminen yhteiskunnan eri sektoreihin, haitallisten vieraslajien kitkeminen, uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen tilan parantaminen, metsät, meret ja sisävedet sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen ovat osa sopimuskehystä; samoin hyvä hallinto, osallisuus ja osallistaminen. 

Parhaillaan (23.8.-3.9.2021) järjestettävä YK:n biodiversiteettisopimuksen alainen avoimen työryhmän kokous (OEWG-3) on merkittävä, sillä maailman maat ottavat ensimmäisen kerran kantaa viralliseen luonnokseen. EU-maat ovat valmistelleet kantansa neuvoston puheenjohtajamaa Slovenian johdolla. Kokous järjestetään etänä ja sitä voi seurata suoratoistona. Korkean tason osuuden 30.8. voi katsoa tallenteena.

Luontokadon pysäyttämisellä on kiire

Kansainvälisen luontopaneeli IPBESin ja Dasguptan raportin mukaan meillä on kiire luontokadon hillitsemiseksi ja luonnon arvon huomioimiseksi. Luonnossa tapahtuva muutos vie aikansa ja  tarvitaan enemmän luonnon monimuotoisuutta lisäävää ja ennallistavaa toimintaa. Toimeenpanon vahvistaminen, lainsäädännön toimivuus ja raportoinnin avoimuus sekä hyvä hallinto ovat Suomelle keskeisiä päämääriä. 

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma linjaa, että Suomi on kokoaan suurempi kansainvälinen toimija. Luonnon monimuotoisuusosaaminen on Suomessa korkeatasoista ja osaamista kannattaa hyödyntää kansainvälisesti. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edistää myös ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista. Meille on tärkeänä, että luonnon monimuotoisuutta turvaava sopimus on kunnianhimoinen ja vaikuttava. 

Tärkeitä päivämääriä matkalla kohti COP-15-kokousta: 

  • Sopimuksen avoimen työryhmän kolmas kokous (OEWG-3) 23.8.-3.9.2021. Suomen valtuuskunta 30 henkilöä eri ministeriöistä ja sidosryhmistä.
  • PreCOP-15 30.8.2021. Euroopasta mukana Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri, EU ja Saksa 
  • COP-15 avaus (vaihe 1.) 11.-15.10 Kunming, Kiina. Korkean tason osuus 12.-13.10.2021.
  • Tieteellis-Teknisen työryhmän SBSTTA-24, Toimeenpanokokous SBI-3 ja OEWG-3, 10.-31.1.2022 Geneve, Sveitsi
  • YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokous COP-15 Kunming, Kiina 25.4-8.5.2022 pandemiatilanteesta riippuen kokous saattaa siirtyä Kanadan Montrealiin

Kirjoittaja

Marina von Weissenberg
ympäristöneuvos
ympäristöministeriö
[email protected]

Kirjoittaja työskentelee ympäristöneuvoksena ympäristöministeriön luontoympäristöosastolla ja toimii YK:n biodiversiteettisopimuksen (CBD) Suomen pääneuvottelijana.

Näkökulma – ympäristöministeriön asiantuntijoiden kirjoituksia