Hyppää sisältöön
Media

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus käynnistyy kansalaisia kuulemalla

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 24.1.2020 3.59
Tiedote

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus on lähtenyt käyntiin. Heti uudistuksen alussa kuullaan kansalaisten näkemyksiä. Hankkeessa uudistetaan luonnonsuojelulakia ja -asetusta sekä valmistellaan uusi laki luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Lisäksi kehitetään ekologista kompensaatiota.

”Suomen luonto ja sen suojelu koskettaa meistä jokaista: luonto tarjoaa virkistystä ja elämyksiä sekä elintärkeitä palveluja, kuten pölytystä. Uudistamme luonnonsuojelulainsäädäntöä, jotta se vaalii luontoa nykyistä paremmin ja voimme pysäyttää luontomme köyhtymisen. On tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus osallistua uudistukseen. Näin saavutamme parhaan mahdollisen lopputuloksen”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Perjantaina 24.1. avatulla kyselyllä kartoitetaan näkemyksiä luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksesta.

Kysely on julkaistu kuudella kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, pohjoissaameksi, inarinsaameksi ja koltansaameksi.

Kyselyn lisäksi tammi-helmikuussa järjestetään kevytkuulemisia ministeriön sosiaalisen median kanavissa sekä keskeisille sidosryhmille suunnattuja kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia.

Kyselyn ja kuulemisten tulokset toimivat pohjana luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksessa.

Luonnonsuojelulain keinovalikoimaa ja vaikuttavuutta kehitetään

Luonnonsuojelulaki on yksi tärkeimmistä keinoista turvata Suomen luonnon monimuotoisuutta. Yli 20 vuotta vanha laki tarvitsee kuitenkin uudistusta, jotta se turvaa lajeja, luontotyyppejä ja luonnon tarjoamia palveluja entistä paremmin.

Luonnonsuojelulain keinoja täytyy kehittää, sillä ne eivät ole nykyisellään riittävän vaikuttavia. Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2010 valmistuneen toimivuusarvioinnin mukaan laki kaipaa selkeyttämistä ja toimivuuden vahvistamista. Toimivuusarviointi ajantasaistetaan nyt tehtävää lakiuudistusta varten huhtikuun 2020 loppuun mennessä.

Uudistuksen keskeisinä tavoitteina on edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua toimivamman lainsäädännön avulla, lisätä luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä sekä tehostaa hallinnollisia menettelyjä. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää luonnonsuojelulain roolia osana muuta ympäristöä koskevaa lainsäädäntöä ja tarkastella luonnonsuojelulain merkitystä osana ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista.

Hallituksen esityksen uudistetuksi luonnonsuojelulaiksi on määrä valmistua loppuvuodesta 2021.

Uusi laki selkeyttää rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyä

Hankkeessa valmistellaan lakiehdotus rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelystä ja ennaltaehkäisystä. Erityisesti rauhoitettujen lintujen aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet 2010-luvulla. Uuden lain tavoitteena on kehittää vahinkojen ennaltaehkäisyä sekä selkeyttää korvauksen myöntämiseen, maksamiseen ja valvontaan liittyviä menettelyjä.

Hallituksen esityksen laiksi rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2020.

Ekologinen kompensaatio tarjoaisi keinon hyvittää luonnolle aiheutunutta haittaa

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen yhteydessä kehitetään ja kokeillaan ekologisen kompensaation mahdollisuuksia ja edellytyksiä erityisesti lainsäädännön näkökulmasta. Ekologisen kompensaation avulla ihmisen toiminnasta luonnon monimuotoisuudelle yhtäällä aiheutunut haitta hyvitetään lisäämällä luonnon monimuotoisuutta toisaalla.

Kompensaatiota on ajateltu viimeiseksi keinoksi, eli sitä tulisi käyttää vain tilanteissa, joissa ei ole jäljellä muita mahdollisia ratkaisuja luontohaitan välttämiseksi. Hankkeessa määritetään tarkemmin, millaisissa tapauksissa ja menettelyillä kompensaatiota voisi hyödyntää.

Uudistusta vetää laajapohjainen ryhmä

Ympäristöministeriö on asettanut laajapohjaisen sidosryhmistä ja viranomaisista koostuvan ohjausryhmän, joka seuraa uudistuksen etenemistä. Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran torstaina 23.1. keskustelemaan hankkeesta ja sen toteutuksesta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Hannele Pokka.

Kunkin hankkeen edistämiseen on lisäksi nimetty laajapohjaiset projektiryhmät. Ryhmät aloittavat työnsä tammi-helmikuussa ja niiden toimikausi päättyy 30.9.2021.

Ryhmät hyödyntävät työssään verkkokyselyn ja kuulemisten tuloksia.

Lisätiedot:

Ministerin haastattelupyynnöt: erityisavustaja Antti Heikkinen, [email protected], p. 0295 250 231

Luonnonsuojelulaki: Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, [email protected], p. 0295 250 278

Laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta: Erityisasiantuntija Hanne Lohilahti, [email protected], p. 0295 250 374

Ekologinen kompensaatio: Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, [email protected], p. 029 525 0433