Hyppää sisältöön
Media

Luonnonsuojelulain uudistuksessa tartutaan luontotiedon hallintaan

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 18.8.2020 16.19
Uutinen

Luontotiedoilla on keskeinen rooli luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Luontotiedon hallinta on nostettu yhdeksi luonnonsuojelulain uudistuksen pääteemaksi ja uudistustyössä on asetettu oma alatyöryhmä kartoittamaan luonnonsuojelun tietojärjestelmän toteutusta.

Luonnonsuojelulain uudistuksen valmistelussa on todettu, että laissa on tarpeen parantaa luontotiedon hallinnan sääntelyä. Asetettu alatyöryhmä selvittää, valmistelee ja tekee ehdotuksia luonnonsuojelun tietojärjestelmän toteuttamiseksi. Toimeksiantoon kuuluu myös luontotietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurityötä.

Luonnonsuojelun tietojärjestelmän tavoitteena on parantaa luontotietojen saatavuutta, luotettavuutta, hyödynnettävyyttä, tietoturvallisuutta, yhteentoimivuutta, päätöksenteon hyväksyttävyyttä sekä edistää osallistumista ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Luontotiedon hallinta vaatii kehittämistä

Luontotiedon tarve kasvaa jatkuvasti muun muassa yhteiskunnallisen päätöksenteon tarpeista ja digitalisaatiosta johtuen. Luotettavaa luontotietoa on oltava helposti saatavilla niin kansalaisille kuin viranomaisten päätöksenteon pohjaksi.

Luontotiedon hallinnassa on jo olemassa useita toimivia järjestelmiä ja toimintakokonaisuuden kehityksessä on viime vuosina edistytty merkittävästi. Järjestelmien hallinnassa ja tiedon jakamisessa on kuitenkin kehitettävää. Haasteita luontotiedon hallintaan tuovat muun muassa toimijoiden paljous sekä yhteiskäytössä tarvittavat sopimusmenettelyt. Myös tiedon löydettävyys, käytettävyys ja yhteensopivuus kaipaavat kehittämistä. Lisäksi luonnonsuojelulain sähköisten menettelyiden edistäminen vaatii toimenpiteitä, kuitenkin ottaen huomioon tiedonhallintalain vaatimukset sekä tiedon julkisuuteen liittyvät kysymykset.

Alatyöryhmä

Toimikausi

18.8.2020–31.12.2020

Kokoonpano

Puheenjohtaja
Erityisasiantuntija Saku Härkönen
Ympäristöministeriö

Jäsenet
Ylitarkastaja Jorma Pessa
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Erikoissuunnittelija Elisa Pääkkö (varalla tietohallintopäällikkö Johanna Ala-Reini).
Metsähallitus

Biodiversiteetti-informatiikan päällikkö Kari Lahti
Luonnontieteellinen Keskusmuseo, Helsingin yliopisto

Erikoistutkija Tytti Kontula
Suomen ympäristökeskus

Projektipäällikkö Päivi Tiihonen
Suomen Kuntaliitto

Rahoituksen- ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka
Suomen Metsäkeskus

Ympäristöneuvos Kati Manu
Itä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristöneuvos Aulikki Alanen
Ympäristöministeriö

Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen
Ympäristöministeriö

Työryhmän sihteeri
Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi