Hyppää sisältöön
Media

Lakiesitys Etelä-Konneveden kansallispuistosta lausunnolle

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 13.2.2014 8.58
Tiedote

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen lakiesityksestä Etelä-Konneveden kansallispuiston perustamisesta. Lausuntoaika päätyy 17. maaliskuuta 2014. Esitys on valmisteltu ympäristöministeriön Metsähallitukselta tilaaman selvityksen perusteella.

Lakiesityksessä ehdotetaan, että Rautalammin ja Konneveden kuntiin, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen maakuntiin perustettaisiin runsaan 1500 hehtaarin laajuinen kansallispuisto. Puiston perustamisella suojeltaisiin alueen keskusjärven Konneveden monimuotoista ranta-, saaristo- ja metsäluontoa sekä kalliomuodostumia ja reittivesistömaisemaa.

Lähes koko kansallispuistoksi esitettävä alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon ja suurimmaksi osaksi myös valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Alueella on valtakunnallisesti arvokkaita vanhoja luonnonmetsiä, kallioalueita ja lehtoja.

Kansallispuistoksi esitettävät maa-alueet on hankittu valtiolle suojeltavaksi ja ne ovat Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnassa. Etelä-Konneveden alueella on yhteensä 77 yksityistä suojelualuetta, joiden pinta-ala on noin 1 150 hehtaaria. Niitä ei ehdoteta liitettäväksi osaksi puistoa, koska kansallispuisto voidaan perustaa vain valtion omistamille alueille. Puistoon ei myöskään kuuluisi vesialueita lainkaan.

Paikalliset toivovat kansallispuiston tuovan lisää matkailijoita seudulle ja ovat valmiita kehittämään matkailua tukevia palveluita yhdessä Metsähallituksen kanssa.

”Olemme kiirehtineet esityksen valmistelua paikallisten toiveiden mukaisesti. On hienoa, että alueella on vahva tahto saada kansallispuisto perustettua ja valjastaa sen tuomat hyödyt koko alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi”, ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo.

Ympäristöministeriön tavoitteena on saada lakiesitys eduskunnan käsiteltäväksi lausuntokierroksen jälkeen, heti kevään alussa.

Ympäristöministeriölle toimitettiin vuonna 2012 yhteensä yhdeksäntoista kansallispuistoaloitetta. Nyt lausunnolle lähtevän esityksen Etelä-Konneveden kansallispuistosta tekivät Rautalammin ja Konneveden kunnat, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen liitot sekä Sisä-Savon luonnonystävät.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, ympäristöministeriö, p. 0295 250 064, [email protected]