Hyppää sisältöön
Media

Lakiehdotus uudisrakennusten energiatehokkuudesta lausunnoille

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2016 9.29
Tiedote

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle ehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta siten, että uusien rakennusten rakentamisessa siirrytään lähes nollaenergiarakennuksiin EU:n yhteisten vaatimusten mukaisesti.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella säädetään lähes nollaenergiarakennuksiin siirtymisestä uudisrakennuksissa, täsmennetään siirtymisen aikataulu ja annetaan puitteet tarkemmalle asetuksilla tapahtuvalle sääntelylle. Energiatehokkuuden määrittämistä koskevat tekniset säädökset annetaan asetuksina, joista järjestetään oma lausuntokierroksensa tulevana syksynä.

Tavoitteena on, että lainmuutos ja asetukset saataisiin voimaan vuoden 2017 alussa, ja uudisrakennusten energiatehokkuusvaatimukset tulisivat sovellettaviksi vuoden 2018 alusta vireille tuleviin rakennuslupahakemuksiin. Tämä aikataulu toteuttaa EU-direktiivin aikataulun siitä, että uudet rakennukset ovat entistä energiatehokkaampia vuoden 2020 loppuun mennessä.

Uudisrakennusten energiatehokkuuden parantaminen hillitsee ilmastonmuutosta ja parantaa samalla energiaomavaraisuutta. ”Pariisin ilmastosopimuksen mukaan maailman tulisi olla päästöneutraali vuosisadan toisella puoliskolla, ja rakentamisessa siihen tähtääviä ratkaisuja tehdään nyt”, painottaa lakia valmistelleen työryhmän puheenjohtaja Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä. ”Rakennusten terveellisyys on määräysten lähtökohta, sisäilman laadusta ei tingitä jatkossakaan.”

Lakiehdotus on valmisteltu yhdessä alan toimijoiden kanssa. Lausuntoja ehdotuksesta voi antaa 14.3.–13.5.2016.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin esitetään myös tehtäväksi Euroopan komission edellyttämät olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta koskevat täsmennykset, jotka eivät liity lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymiseen tai vaikuta korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimusten tasoon.

Lisätietoja

rakennusneuvos Teppo Lehtinen, p. 0295 250 157, [email protected]

lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari, p. 0295 250 127, [email protected]

rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, p. 0295 250 114, [email protected]