Hyppää sisältöön
Media

Lakieditori auttaa tiedon yhteentoimivuutta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2020 16.55
Uutinen

Verohallinnon ja ympäristöministeriön kokeilu tuotti testiversion lainsäädännön työvälineestä, joka hyödyntää yhteisesti määriteltyjä käsitteitä.

Digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet toiminnan tehostamiseen ja asiakaspalvelun parantamiseen edellyttävät viranomaisten ja muiden toimijoiden välillä yhteentoimivuutta. Semanttisella yhteentoimivuudella tarkoitetaan sitä, että eri tahot ymmärtävät yhteiset käsitteet samalla tavalla, eikä informaation merkitys muutu, kun tietoa siirretään esimerkiksi koneluettavasti järjestelmien välillä.

Tietojärjestelmien ja tietojen yhteentoimivuuden varmistamiseksi on tärkeää, että jo säädösvalmistelussa käytettävä käsitteistö luotaisiin mahdollisimman yhdenmukaiseksi. Monissa yhteyksissä on tunnistettu lainsäädännön rooli käsitteiden määrittelyssä.

Lakieditori on työväline, jonka avulla voidaan kirjoittaa tekstiä, jossa käytettävät termit on valittu yhteisesti määritellyistä sanastoista. Lakieditori on Verohallinnon ja ympäristöministeriön yhteinen kokeiluluontoinen projekti. Kokeilu tuotti testiversion työvälineestä, jonka avulla voidaan kirjoittaa hallituksen esityksen perusteluosion tekstejä ja pykäläluonnoksia, ja jossa käytettävät termit on haettu ja linkitetty Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa julkaistuista yhteisesti määritellyistä sanastoista. Tuotantokelpoisen lainkirjoittamisen välineen kehittäminen kuitenkin edellyttäisi valtioneuvoston laajuista suunnittelua ja toteutusta.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Annika Collin, p. 0295 250 049, [email protected]