Hyppää sisältöön
Media

Lähiöohjelmasta hyvinvointia ja vetovoimaa suurimpien kaupunkien lähiöihin – panostuksia kuntien kehityshankkeisiin ja lähiötutkimukseen

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 29.1.2020 8.17
Tiedote

Hallitusohjelman mukainen lähiöohjelma on käynnistynyt. Kolmivuotisella ohjelmalla vahvistetaan suurimpien kaupunkien lähiöiden kokonaisvaltaista, pitkäjänteistä kehittämistä ja ehkäistään alueellista eriytymistä. Ohjelma tarjoaa kunnille rahoitusta lähiöidensä kehittämiseen, lisäksi tuetaan lähiöitä koskevaa tutkimusta. Ohjelmakaudella 2020-2022 rahoitusta on tarjolla yhteensä 21 miljoonaa euroa.

”Lähiöohjelmalla haluamme käynnistää positiivisen kierteen, joka vaikuttaa aidosti ja kauaskantoisesti asukkaiden hyvinvointiin ja osallisuuteen sekä asuinalueiden elinvoimaisuuteen ja viihtyisyyteen suurimmissa kaupungeissamme. Odotan myös mielenkiinnolla ratkaisuja, miten asuinalueiden kehittämisellä voidaan tukea Suomen hiilineutraaliustavoitetta”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Tavoitteena on vahvistaa niin lähiöiden kuin kaupunkien sosiaalista, ekologista, kulttuurista ja taloudellista kestävyyttä huomioiden myös mahdollisuudet vastata ilmastohaasteeseen.

Ohjelmaan osallistuvat kunnat laativat kolmivuotiset kehittämissuunnitelmat valitsemiinsa lähiöihin. Suunnitelmissa tulee huomioida kokonaisvaltaisuus, poikkihallinnollisuus sekä ohjelman linjaukset ja teemat. Linjausten mukaan lähiöiden kehittämisen tulee niveltyä koko kaupungin kehittämiseen ja strategiseen johtamiseen, alueellista eriytymistä vähennetään monipuolisella yhteistyöllä ja lähiöitä kehitetään tietoon perustuen.

Teemoja on useita, ja ne linkittyvät toisiinsa. Panostamalla lähiökouluihin, perhe- ja nuorisotyöhön sekä harrastusmahdollisuuksiin tuetaan koulutuksen tasa-arvoa sekä lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta. Ottamalla asukkaat ja alueella toimivat järjestöt mukaan kehitystyöhön vahvistetaan lähidemokratiaa, yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta. Taiteen ja kulttuuripalvelujen avulla lisätään alueiden elinvoimaa. Asuinalueista tehdään viihtyisämpiä ja toimivampia panostamalla esimerkiksi kevyen liikenteen mahdollisuuksiin sekä joukkoliikenteen palvelevuuteen, palvelujen saavutettavuuteen sekä viheralueisiin ja lähiympäristöihin. Kaikessa kehittämisessä otetaan huomioon alueiden ikäystävällisyys ja esteettömyys.

Kunnat ja tutkimushankkeet voivat hakea mukaan ohjelmaan – rahoitushaku aukeaa keväällä

Ensivaiheessa kunnat ja tutkimushankkeet hakevat mukaan toteuttamaan ohjelmaa. Haku käynnistyy helmikuun alussa ja siitä kerrotaan muun muassa ympäristöministeriön verkkosivuilla.

Ohjelmaan hyväksytyille kunnille ja tutkimushankkeille suunnattu rahoitushaku käynnistyy myöhemmin keväällä. Kunnille myönnettävällä avustuksella kehitetään valittuja lähiöitä. Rahoitusta on tarjolla myös tutkimushankkeille, joilla tuotetaan tietoa lähiöiden tilasta ja kehityksestä sekä tuetaan ohjelman tavoitteiden toteutumista.

Lähiöohjelmaa toteuttavat yhdessä ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö. Ympäristöhallinnon avustuksen Valtion asuntorahastosta myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Neuvotteleva virkamies Jaana Nevalainen, p. 0295 250 195, [email protected]

Krista Mikkonen