Hyppää sisältöön
Media

Kunnille ja maakunnille tarjolla yli miljoona euroa avustusta vihreän siirtymän investointihankkeiden edistämiseen

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2023 8.45
Tiedote

Kunnat ja maakuntien liitot voivat hakea ympäristöministeriöltä avustusta vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden kaavoitukseen, lupamenettelyyn ja niihin liittyviin selvityksiin. Haettavana on noin 1,1 miljoonaa euroa. Avustushaku on auki 5.10.2023–12.1.2024.

Vihreän siirtymän investointihankkeilla tarkoitetaan investointeja, joilla edistetään suoraan tai välillisesti päästövähennyksiä, luonnonvarojen käytön vähentämistä ja kiertotaloutta. Hankkeiden tulee noudattaa ”ei merkittävää haittaa” (do no significant harm) -periaatetta. Avustuksen tarkoituksena on nopeuttaa ja tukea vihreän siirtymän investointihankkeiden toteutumista.

Vihreän siirtymän investointihankkeet voivat liittyä muun muassa:

  • uusiutuvaan energiaan ja uusiin energiaratkaisuihin (maatuulivoima, merituulivoima, suuren kokoluokan aurinkovoima, biokaasu, uusiutuvat liikennepolttoaineet, geolämpö ja lämmön talteenotto)
  • vähähiiliseen vetyyn sekä hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen
  • teollisuuden prosessien suoraan sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen
  • keskeisten materiaalien ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.

Avustuksella voidaan kattaa enintään 70 prosenttia kaavoituksen, lupamenettelyn ja niihin liittyvien selvitysten laatimisesta aiheutuvista kuluista.

739 000 euroa haettavana olevasta määrärahasta on peräisin Euroopan unionin NextGenerationEU -elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF), jonka kansallisesta käytöstä on linjattu Suomen kestävän kasvun ohjelmassa.

Avustuksella edistetään vihreää siirtymää ja hallitusohjelman tavoitteita Suomen hiilineutraaliudesta ja puhtaan energiantuotannon merkittävästä lisäämisestä.

Ympäristöministeriö on myöntänyt kolmella aikaisemmalla hakukierroksella 60 hankkeelle avustuksia yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Soile Hartikka (13.10 asti)
Asiantuntija
p. 0295 250 079
[email protected]

Anna-Leena Seppälä (14.10 alkaen)
Rakennusneuvos
p. 0295 250 242
[email protected]