Hyppää sisältöön
Media

Kunnille ja maakunnille tarjolla avustusta vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 4.3.2022 14.10
Uutinen

Kunnat ja maakuntien liitot voivat hakea ympäristöministeriöltä avustusta vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin. Avustusta myönnetään ensisijaisesti Suomen kestävän kasvun ohjelmasta tuettavien tai tukea hakeneiden hankkeiden viranomaiskäsittelyihin kaavoituksen, luvituksen ja niihin liittyvien selvitysten osalta.

Vihreän siirtymän hankkeet voivat liittyä muun muassa:

  • energiainfrastruktuuriin
  • uuden energiateknologian käyttöönottoon
  • vähähiiliseen vetyyn sekä hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen
  • teollisuuden prosessien suoraan sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen
  • keskeisten materiaalien ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.

Tavoitteena on nopeuttaa hankkeiden viranomaiskäsittelyjä ja siten edistää hankkeiden toteutumista. 

Hakuaika on 4.3.-31.5.2022. Hakemuksia käsitellään jo ennen haun päättymistä seuraavasti:

  • 8.4.2022 mennessä saapuneet hakemukset käsitellään huhti-toukokuun aikana.
  • 8.4.2022 jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä 31.5.2022

Avustuksella voidaan kattaa enintään 70 prosenttia kaavoituksen, luvituksen ja niihin liittyvien selvitysten laatimisesta aiheutuvista kuluista. Ympäristöministeriö myöntää avustukset ELY-keskuksia kuultuaan.

Avustuksista linjattiin valtion vuoden 2021 neljännessä lisätalousarvioesityksessä sekä vuoden 2022 talousarvioesityksessä. Rahoitus avustuksiin tulee EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF, Recovery and Resilience Facility), jonka kansallisesta käytöstä linjattiin toukokuussa 2021 julkistetussa Suomen kestävän kasvun ohjelmassa.

Avustuksella edistetään Suomen kestävän kasvun ohjelman toteutumista sekä hallitusohjelman tavoitteita Suomen hiilineutraalisuudesta vuonna 2035.

Lisätietoja

Soile Hartikka
asiantuntija
p. 0295 250 079
[email protected]