Hyppää sisältöön
Media

Korvauksia rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista maksettiin viime vuona 2,6 miljoonaa euroa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2022 14.35
Tiedote
Valkoposkihanhia Kiteenlahdella vuonna 2021. Kuva: Ilkka Elo

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) maksoivat vuonna 2021 yhteensä 1,7 miljoonaa euroa korvauksia rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Suurin osa korvauksista kohdistuivat itäisen Suomen valkoposkihanhivahinkoihin. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella korvauksia maksettiin noin 1,3 miljoona euroa ja Kaakkois-Suomen alueella noin 192 000 euroa. Lisäksi maakotkan porotaloudelle aiheuttamista vuoden 2021 vahingoista maksettiin korvauksia paliskunnille yhteensä noin 870 000 euroa.

Ympäristöministeriö ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset tiedottavat

Porotalouskorvauksia maksetaan sen mukaan, miten maakotkien pesinnät ovat poronhoitoalueella onnistuneet. Kalankasvatuslaitoksille aiheutuneita vahinkoja korvattiin noin 24 000 euron edestä.

Vuoden 2021 valkoposkihanhimuutto eteni poikkeuksellisen 2020 vuoden jälkeen suhteellisen normaalisti. Keväällä hanhista suuri osa muutti Suomen yli levähtämättä. Syksyllä muutto alkoi suhteellisen varhain ja valtaosa lensi Pohjois-Karjalan yli Kymeenlaaksoon.

Vuonna 2022 rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista haetaan korvausta alueellisesta ELY-keskuksesta heti vahinkotapahtuman ja vahingon toteamisen ja arvioinnin jälkeen kuitenkin viimeistään 31.12.2022 mennessä. Tarkemmat hakuohjeet esitetään tiedotteen liitteessä.

Uusi laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Uusi laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta vahvistettiin 14.1.2022. Uuden lain tavoitteena on kehittää ja selkeyttää vahinkojen korvaamista koskevaa sääntelyä. Erityisesti rauhoitetut linnuista valkoposkihanhi on aiheuttanut mittavia vahinkoja viime vuosina. Laki tulee voimaan sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt lakiin sisältyvät tukijärjestelmät. Ympäristöministeriö tiedottaa lain voimaantulosta ja ohjeistaa uuden lain mukaisten avustusten, korvausten ja tukien hakemisesta erikseen.

Uuden lain nojalla voidaan maksaa korvausta rauhoitettujen eläinten aiheuttamista viljelys- ja eläinvahingoista sekä pesintään perustuvaa laskennallista tukea maakotkan porotaloudelle ja sääksen kalanviljelylaitoksille aiheuttamista vahingoista.

Lisätietoja:

Hanne Lohilahti
Erityisasiantuntija
ympäristöministeriö
p. 0295 250 374
[email protected]

Mika Pirinen
lajivahinkokoordinaattori
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
p. 040 547 5028
[email protected]​​​