Hyppää sisältöön
Media

Kolme Barentsin alueen ympäristöä saastuttavaa kohdetta poistettiin ns. hot spot -listalta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2013 14.43
Tiedote

Kolme Barentsin alueen ympäristöä saastuttavaa kohdetta poistettiin ns. hot spot -listalta tänään Barentsin euroarktisen neuvoston ympäristöministerikokouksessa Inarissa. Kohteet ovat kaupungin lämpövoimala Arkangelin alueella sekä Kontupohjan sellu- ja paperitehdas Karjalan tasavallassa, jotka ovat vähentäneet merkittävästi päästöjä ilmaan sekä elohopeapitoisten jätteiden varastot Nenetsian autonomisessa tasavallassa.

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO) ja Arktisen neuvoston ohjelma AMAP (Arctic Monitoring Assessment Program) laativat listan vuonna 2003. Hot spotit ovat ympäristöä voimakkaasti saastuttavia kohteita, jotka aiheuttavat terveysriskejä joko suoraan tai välillisesti esimerkiksi juomaveden tai ruokaketjun välityksellä.

Nenetsiassa elohopeaa sisältävän loisteputkijätteen puutteellinen käsittely on ollut vakava ongelma. Nyt alueella on järjestetty jätteen keräily ja käsittely.

Arkangelin kaupungin lämpövoimala on investoinut noin 470 miljoonaa ruplaa ja siirtynyt käyttämään maakaasua raskaan polttoöljyn sijasta. Tämän ansiosta erityisesti rikkidioksidipäästöjen ja öljytuhkan määrä ovat vähentyneet, ja voimala alittaa Venäjän viranomaisten vaatimukset päästörajoista. Aiemmin voimala aiheutti lähes 45 prosenttia kaupungin ilmapäästöistä.

Karjalan tasavallassa sijaitseva Kontupohjan sellu- ja paperitehdas siirtyi raskaan polttoöljyn ja hiilen sijasta maakaasun käyttäjäksi. Tämä vähensi merkittävästi rikkidioksidin ja hiilituhkan päästöjä. Yli 400 miljoonan ruplan investointien ansiosta tehdas on pystynyt alittamaan Venäjän viranomaisten vaatimat päästörajat.

Kaikkien näiden kolmen kohteen ympäristöinvestoinneista ovat vastanneet joko tuotantolaitokset itse tai rahoitus on ollut paikallista.

Barentsin euroarktisen neuvoston ulko- ja ympäristöministerit asettivat vuonna 2003 tavoitteen, että jokaisessa hot spot -kohteessa on ryhdyttävä ympäristötoimiin kymmenen vuoden kuluessa. Neuvoston ympäristötyöryhmä julkisti kokouksessa kokonaisarvion hot spot -kohteiden tilanteesta. Arvion mukaan jokaisessa 42 kohteessa on käynnistetty ympäristötoimia, joskaan kaikkia ympäristöongelmia ei ole vielä ratkaistu. Kymmenen viime vuoden aikana listalta on poistettu kuusi kohdetta. Ympäristötoimia on käynnistetty kaikissa kohteissa. Toimet ovat erilaisia eri hot spoteissa. Ne vaihtelevat luonteeltaan esimerkiksi toimintasuunnitelman laatimisesta teollisuuden modernisointiin. Myös toteuttamisen vaiheissa on eroja kuin myös tehtyjen investointien määrässä ja saavutetuissa ympäristövaikutuksissa.

Viime vuosina useissa kohteissa on toteutettu ympäristön kannalta merkittäviä parannuksia. Useita paperi- ja selluteollisuuden tuotantolaitoksia on nykyaikaistettu ja joidenkin suurimpien kaupunkien yhdyskuntajätevesien puhdistamoja on kunnostettu. Eräissä kaupungeissa on uusittu lämmitysjärjestelmiä ja siirrytty käyttämään maakaasua raskaan polttoöljyn sijasta. Monilla seuduilla on ryhdytty ensitoimiin kattavan jätehuollon järjestämiseksi ja vähennetty ihmisten altistumista vaarallisille aineille, kuten elohopealle, vanhentuneille torjunta-aineille ja dioksiineille.

”Ympäristötoimia ja -investointeja tarvitaan kuitenkin lisää monissa kohteissa, jotta ympäristöongelmat voidaan ratkaista. Erityistä huomiota ja kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan valtioiden rajat ylittävien vaikutusten vähentämiseksi niin, etteivät ne vahingoita terveyttä tai ympäristöä”, ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo. Hänen mukaansa on tärkeää, että tätä työtä jatketaan.

Arviointiraportin laati norjalainen konsulttitoimisto Akvaplan-niva AS yhdessä venäläisen System Development Agencyn kanssa. Raportin rahoitti NEFCO.

Lisätietoja:

Henna Haapala, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 070, [email protected]

Maria Dronova, Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö, puh. +7 499 254 40 63, [email protected]