Hyppää sisältöön
Media

Neuvolasta ohjeita kestävään elämäntapaan ja lämpötolpista sähköautojen latauspisteitä
Kokeilut kehittivät ja testasivat uusia ilmastoratkaisuja kunnille

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 29.1.2021 9.10
Tiedote
polkupyörä kaupungissa

Ympäristöministeriön rahoittamat kokeilut kuntien päästöjen vähentämiseksi tuovat lupaavia toimintamalleja kunnan hiilijalanjäljen pienentämiseen. Kokeilut tarjoavat vastauksia siihen, miten kuntien tuottamilla tai ostamilla tavaroilla tai palveluilla voidaan edistää ilmastovastuullista elämäntapaa, vähentää ruokahävikkiä sekä työmatka- ja vapaa-ajan liikkumisen päästöjä.

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma valitsi viime keväänä rahoitettavaksi yhdeksän kokeilua, jotka liittyivät liikkumiseen, ilmastokasvatukseen ja ruokapalveluihin. Kokeiluissa hyödynnettiin digitaalisia ratkaisuja, kuten pelillistämistä, ja testattiin uusia toimintatapoja tai palveluita yhdessä kuntalaisten kanssa. Kokeiluissa muun muassa rakennettiin kouluille suunnattu ilmastoystävällisten elämäntapojen peli ja kestävien elämäntapojen ohjeistus neuvolaan. Koulujen kasvisruokahävikkiä jaettiin lähialueella, ja lämpötolppia muunnettiin sähköautojen latauspisteiksi.

Jo puolen vuoden kokeilujakso onnistui tuomaan hyviä tuloksia. Esimerkiksi Lääkärin sosiaalinen vastuu -järjestön Lahdessa toteutettu neuvolakokeilu osoitti, että planetaarisen terveysnäkökulman nostaminen esiin neuvolakäynnillä voi edistää kestävää elämäntapaa. Lapsiperheitä pystyttiin innostamaan kestäviin valintoihin kouluttamalla neuvolan terveydenhoitajia tiedonjakoon.

Kuntoutussäätiö ja Hämeenlinnan kaupunki yhdessä Palmia Oy:n kanssa onnistuivat vähentämään kasvishävikkiä. Kuntoutussäätiö jakoi lähes 600 hävikkiannosta koulujen ylijääneestä kasvisruuasta - edistäen samalla tietoisuutta ilmastoystävällisemmästä ruokavaliosta. Hämeenlinnan kaupungin kokeilu puolestaan testasi biovaakaa, jolla havainnollistettiin koululaisten roskiin heitetyn ruuan määrä, niin oppilaille kuin ravintolan keittiölle. Tieto myös auttoi muuttamaan ateriasuunnittelua hävikin vähentämiseksi.

Myös liikenteen ja liikkumisen kokeiluista saatiin lupaavia ratkaisuja. Porissa kaduille tehdyt elämykselliset taideteokset ja uudenlaiset kevyen liikenteen opasteet lisäsivät kaupunkiviihtyvyyttä sekä kävelyn ja pyöräilyn määrää. Lappeenrannassa kaupungin työntekijöille lainatuilla sähköpyörillä onnistuttiin korvaamaan työmatka-autoilua.

Kunnat ja kaupungit tavoittelevat kunnianhimoisia hiilineutraalius- ja päästövähennystavoitteita. ”Kunnilla on tärkeä rooli Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa, sillä ne vastaavat alueellaan muun muassa liikenneratkaisuista, omien rakennustensa energiaratkaisuista ja julkisista hankinnoista. Alueiden ilmastotoimissa on paikoin jo päästy hyvin liikkeelle, mutta kuntalaisten henkilökohtaisesta kulutuksesta aiheutuvien päästöjen vähentäminen on monelle haasteena”, erityisasiantuntija Miia Berger ympäristöministeriöstä kertoo. ”On ollut hienoa huomata, kuinka paljon uusia ideoita kokeiluista on löytynyt, ja otamme koppia niiden levittämisestä edelleen”, Berger lupaa.

”Kokeilujen tulokset ovat ylittäneet odotukset, poikkeuksellisista olosuhteistakin huolimatta. Nyt jää enää nähtäväksi onnistutaanko kokeilut vakiinnuttamaan ja levittämään muihin kuntiin”, Kokeilun paikan asiantuntija Elli Saari Motivalta toteaa ja kannustaa kuntia tutustumaan tuloksiin.

Jatkorahoitushaussa ympäristöministeriö päätti rahoittaa kolmea kokeilua, jotka parhaiten vastasivat haun kriteerejä. D-mat, Kuntoutussäätiö ja Lääkärin sosiaalinen vastuu ry saavat kymmenen tuhatta euroa alkuperäisen kokeilun skaalaamiseen. Hakemusten arvioinnissa huomioitiin muun muassa jatkohankkeiden vaikutukset päästöjen vähenemiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen.

Lisätietoja

Miia Berger, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö, [email protected], p. 0295 250 265
Elli Saari, asiantuntija, Motiva Oy (kokeilijoiden yhteystiedot), [email protected], p. 050 359 3385

Lue lisää kuntien ilmastokokeiluista

Liikkuminen ja liikenne

Ilmastoneuvonta- ja kasvatus

Ilmastoviisasta ruokaa yhteisöissä