Hyppää sisältöön
Media

Kiertotalouden edistämistä koskeva valtioneuvoston periaatepäätös valmisteilla – pyydämme lausuntoja

työ- ja elinkeinoministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 8.2.2021 11.25
Tiedote

Ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö pyytävät lausuntoja valtioneuvoston ehdotuksesta kiertotalousohjelmaa koskevaksi periaatepäätökseksi. Tavoitteena on hillitä kiertotalouden keinoin luonnonvarojen ylikulutusta, ilmastonmuutosta ja luonnon köyhtymistä sekä vahvistaa taloutta ja työllisyyttä.

Ehdotuksessa periaatepäätökseksi linjataan keskeiset toimet, joita ministeriöt sitoutuvat toteuttamaan vuosina 2021-2024. Poimintoja toimista:

  • Kiertotalouden kannusteet: kehitämme kannusteita, kuten verotusta, joilla tuetaan luonnonvarojen säästeliästä käyttöä, vähennetään hiilidioksidipäästöjä sekä edistetään kiertotalouden palvelumallien yleistymistä. Lisäämme vähähiilisiä kiertotalousratkaisuja muun muassa julkisen sektorin rakentamisessa, energia- ja infrastruktuurihankkeissa sekä palveluiden hankinnoissa.
  • Kiertotalouden markkinat: edistämme kierrätysmateriaalien markkinoiden vahvistumista ja autamme kansalaisia löytämään kiertotalouspalveluja ja parannamme niiden houkuttelevuutta.
  • Kiertotalous keskeisillä sektoreilla: solmimme yritysten, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa vapaaehtoisia sitoumuksia luonnonvarojen käytön vähentämiseksi. Perustamme ”kansallisen osaamisverkoston” tukemaan kuntien ja alueellisten ekosysteemien työtä hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan edistämiseksi.
  • Kiertotalouden innovaatiot, digitalisaatio ja osaaminen: Edistämme kiertotaloutta tukevia digitaalisia ratkaisuja. Sisällytämme kiertotalousosaamisen osaksi koulutusjärjestelmää ja työelämäosaamista.
  • Kiertotalousulkopolitiikka kestävän kehityksen tavoitteiden tukena: Edistämme globaalia siirtymää kiertotalouteen tukemalla kehittyvien maiden kiertotaloussiirtymää, osallistumalla aktiivisesti globaaliin kiertotalousallianssiin sekä keskusteluun globaalista luonnonvarasopimuksesta.

Periaatepäätösehdotus pohjautuu visioon, jonka mukaan hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on Suomen talouden perusta vuonna 2035. Ehdotuksen mukaan uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus vähenee, ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö voi kasvaa siten, että kotimaan primääriraaka-aineiden kokonaiskulutus ei 2035 ylitä vuoden 2015 tasoa. Vientituotteiden valmistukseen käytetyt luonnonvarat eivät kuulu tavoitteen piiriin. Resurssien tuottavuuden tulee kaksinkertaistua vuoden 2015 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi materiaalien kiertotalousasteen täytyy kaksinkertaistua vuoteen 2035 mennessä.

Kiertotalouden strategisen ohjelmaehdotuksen laatinut työryhmä esitti tammikuussa tavoitteet ja keinot, joilla kiertotaloudesta tehdään Suomen talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä. ”Uusi suunta – Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi” sisälsi suosituksia ja 41 toimenpide-ehdotusta.

Lausunnot tulee lähettää 8.3.2021 klo 16 mennessä.

Lisätietoja:

Ympäristöministeriö: erityisasiantuntija Heikki Sorasahi, p. 029 525 0165, [email protected]

Työ- ja elinkeinoministeriö: erityisasiantuntija Sari Tasa p. 029 504 8242, [email protected]