Hyppää sisältöön
Media

Kehysriihestä neljä miljoonaa euroa kuntien ja alueiden ilmastotyölle

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2020 14.20
Tiedote

Hallitus päätti kehysriihessään varata ensi vuodelle neljän miljoonan euron lisärahoituksen kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen. Kertaluontoisen lisäyksen myötä kunnille voidaan jakaa nykyistä useammin ja laajamittaisemmin avustuksia ilmastotyöhön. Lisäksi rahoituksen turvin voidaan paremmin päästä kiinni myös EU-rahoitukseen hankkeille, jotka tukevat siirtymää hiilineutraaliin yhteiskuntaan, synnyttävät uusia kestäviä ratkaisuja ja lisäävät työpaikkoja ja kuntien elinvoimaisuutta.

Monella kunnalla on kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, mutta kuntien päästöt ovat vähentyneet taakanjakosektorilla vain 12 prosenttia vuosina 2005–2017.

”Kuntien ja alueiden ilmastotyö on tärkeässä roolissa, kun teemme Suomesta hiilineutraalin vuoteen 2035 mennessä. Monet kunnat ovat olleet edelläkävijöitä ja omakohtaisesti todenneet, että ilmastotyöllä voidaan luoda kuntiin myös uusia työpaikkoja. Valtio haluaa tukea tätä toimeliaisuutta”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Hallitus päätti myös 400 000 euron korotuksesta järjestöille ja ympäristönhoitoon varattuihin avustuksiin vuosille 2021–2024. Momentin määrärahalla tuetaan valtakunnallista ympäristöjärjestötoimintaa, valtakunnallisia asunto- ja rakennusalan järjestöjä, ympäristökasvatusta ja -valistushankkeita sekä saariston ympäristönhoitoa ja saaristo- ja tunturialueiden jätehuoltoa edistävää toimintaa.

Lisäksi kaivannaisjätealueiden riskien tutkimuksiin, kunnostusvaihtoehtojen selvittämiseen ja kohteiden kunnostamiseen varataan vuodelle 2021 miljoona euroa. Kaivannaisjätealueet ovat pysyviä jätteen sijoituspaikkoja, sillä päästölähdettä, eli kaivannaisjätettä, ei yleensä voi poistaa tai puhdistaa. Siksi riskinhallinnan tavoitteena on ympäristökuormituksen ja siitä aiheutuvan vaaran ja haitan minimointi.

Hallitus päätti 8.4. sekä lisätalousarviosta ja julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024. Luvut saattavat muuttua, ja ne ovat lopullisia valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen 9. huhtikuuta (lisätalousarvio) ja 16. huhtikuuta (JTS).

Lisätietoja:

Kaikkien sähköpostit muotoa [email protected]

erityisavustaja Timo Juurikkala, p. 040 555 4013

talouspäällikkö Timo Jaakkola, p. 0295 250 214

kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen varatut määrärahat: ympäristöneuvos Jarmo Muurman, p. 0295 250 185

Järjestö ja ympäristönhoitoavustukset: erityisasiantuntija Miliza Malmelin, p. 0295 250 176

pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseen varatut määrärahat: erityisasiantuntija Nina Lehtosalo, p. 0295 250 400

Krista Mikkonen hallitus