Hyppää sisältöön
Media

Kasvihuonekaasujen päästölaskenta ilmastotyön tueksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2023 13.07
Uutinen

Kasvihuonekaasupäästöjen seuranta ja raportointi ovat perusta ilmastopolitiikan arvioinnille, suunnittelulle ja seurannalle. Uusi raportti kansallisesta kasvihuonekaasujen päästölaskennasta kokoaa yhteen tietoa kasvihuonekaasuinventaariosta ja tukee eri toimijoita tietojen hyödyntämisessä.

Kansallinen kasvihuonekaasuinventaario tuottaa ajantasaisimman tiedon Suomen rajojen sisäpuolella ihmisen toiminnan aiheuttamista kasvihuonekaasujen päästöistä ja poistumista sekä niihin vaikuttaneista tekijöistä. Ensisijaisesti inventaarion tietoja hyödynnetään, kun seurataan Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista ja suunnitellaan päästövähennystoimia. Suomi raportoi kasvihuonekaasujen päästömääristään ja ilmastopolitiikan toimeenpanosta sekä EU:lle että YK:lle.

Kasvihuonekaasujen päästölaskentaa hyödynnetään myös eri toimijoiden ilmastotyössä. Näiden laskelmien määritelmät ja rajaukset ovat usein erilaisia kuin kasvihuonekaasuinventaariossa. Raportissa kuvataan, miten erilaiset muut laskentamallit, arvioinnit ja raportoinnit suhteutuvat kasvihuonekaasuinventaarioon. KHK-inventaario luo ajantasaisen ja yhtenäisen tietopohjan, jota voidaan hyödyntää eri toimijoiden päästölaskelmissa.  Raportti avaa inventaariotietojen oikeaa tulkintaa, soveltamista sekä tarkoituksenmukaista käyttöä. 

Inventaarion tietoja voidaan käyttää useisiin muihinkin käyttötarkoituksiin. Tiedot auttavat ymmärtämään useita ajankohtaisessa keskustelussa olevia ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä aiheita, kuten metsien hiilinielun pienenemistä tai energiasektorin päästökehitystä.

Raportin ovat toteuttaneet johtava asiantuntija Suvi Monni ja kestävän kehityksen asiantuntija Elise Lohman Sitowise Oy:stä sekä entinen kansallisen inventaariojärjestelmän kehittämispäällikkö Riitta Pipatti ja entinen ympäristöneuvos Jaakko Ojala. Raportin laadinnan ovat rahoittaneet ympäristöministeriö ja Ilmansuojeluyhdistys ry. Matemaattis-Luonnontieteellisten Alojen Akateemiset MAL ry on rahoittanut hankkeen 6.6.2023 järjestetyn loppuseminaarin. Ohjausryhmään on osallistunut lisäksi myös kansallisena inventaarioviranomaisena toimiva Tilastokeskus. 

Lisätietoja

Suvi Monni 
Johtava asiantuntija
Sitowise Oy
+358 40 543 1476
[email protected]

Riitta Pipatti
Entinen kansallisen inventaariojärjestelmän kehittämispäällikkö
[email protected]

Riikka Siljander 
Erityisasiantuntija
Ympäristöministeriö
+358 295 250 253
[email protected]

Hanne Siikavirta
Erityisasiantuntija
Ympäristöministeriö
+358 295 250 049
[email protected]