Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Kansainvälinen arviointi: Suomen ympäristökeskuksen työ vaikuttavaa ja laadukasta

Ympäristöministeriö 18.11.2020 15.29
Tiedote

Tuoreen kansainvälisen arvioinnin mukaan Suomen ympäristökeskus SYKE on edistyksellinen ja arvostettu tutkimuslaitos, joka tuottaa korkeatasoista tutkimusta ja jolla on merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta. SYKE voisi kuitenkin ottaa vahvempaa johtajuutta kestävän kehityksen edistäjänä niin kansainvälisesti kuin kansallisesti.

Ympäristöministeriö tilasi arvion kansainväliseltä asiantuntijaryhmältä, jonka toimeksiantona oli selvittää SYKEn tutkimuksen ja asiantuntijapalveluiden laatua, yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja johtajuutta, SYKEn roolia verkostoissa sekä ennakointia ja innovointia. Ryhmä asetettiin toukokuussa 2020, ja sen puheenjohtajana toimi Tanskan Århusin yliopiston ympäristö- ja energiakeskuksen johtaja Hanne Bach.

Ryhmä antaa työnsä pohjalta useita suosituksia SYKEn vaikuttavuuden parantamiseksi. Jos SYKE palvelisi laajemmin myös yksityistä sektoria, määrittelisi painopisteensä selvemmin, panostaisi voimakkaammin verkostojohtamiseen ja viestisi tämän pohjalta kohdennetummin, sen vaikuttavuus vahvistuisi. SYKEn tulisi kertoa myös selkeämmin palveluistaan sidosryhmille, jotta sen yhteiskunnallinen rooli kirkastuisi. SYKEä ohjaavien ministeriöiden tulisi tiivistää yhteistyötä, jotta ohjauksesta tulisi strategisempaa.

”Arviointi vahvisti käsitystäni SYKEn kyvystä tuottaa tärkeää tietoa yhteiskunnan ja päätöksentekijöiden tarpeisiin. Samalla se tuotti hyödyllisiä ehdotuksia SYKEn kehittämiseksi entistä vaikuttavammaksi toimijaksi ja eväitä myös meille oman toimintamme kehittämisessä SYKEä ohjaavana ministeriönä”, toteaa kansliapäällikkö Juhani Damski ympäristöministeriöstä.

”Raportti antaa meille hyviä eväitä kehittää ratkaisu- ja yhteistyölähtöistä toimintaamme ja pyrkiä kohti vielä innovatiivisempaa ja kansainvälisempää kestävyysjohtajuutta”, vt. pääjohtaja, tutkimusjohtaja Eeva Primmer Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Arviointi toteutettiin kesä-syyskuussa 2020.


Lisätietoja

Ismo Tiainen
Hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja
Ympäristöministeriö
p. 0295 250 294
[email protected]

Eeva Primmer
Vt. pääjohtaja, tutkimusjohtaja
Suomen ympäristökeskus
p. 0295 251 521
[email protected]