Hyppää sisältöön
Media

Kaavoitus- ja rakentamislakiehdotus keräsi lähes 550 lausuntoa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2022 15.46
Tiedote

Luonnos kaavoitus- ja rakentamislain hallituksen esitykseksi oli laajalla lausuntokierroksella 27.9.–7.12.2021. Kymmenen viikon aikana ympäristöministeriölle annettiin ehdotuksesta 549 lausuntoa. Yhteenveto lausunnoista on nyt julkaistu.

Valtaosa lausunnonantajista piti lakiuudistuksen tavoitteita tärkeinä ja kannatettavina. Hallitusohjelman mukaisesti uudistuksen päätavoitteita ovat hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen. Lakiuudistus tukee Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Lausunnonantajat olivat lakiluonnoksessa ehdotetuista uudistuksen tavoitteita toteuttavista keinoista varsin erimielisiä: ehdotetut uudistukset saivat toisilta kiitosta, toisilta kritiikkiä. Lausunnonantajat suhtautuivat pääosin myönteisesti lakiluonnoksen ehdotuksiin ilmastonmuutoksen hillinnästä kaavoituksessa sekä vähähiilisen rakentamisen, kiertotalouden ja digitaalisuuden edistämisestä. Pakollinen kaupunkiseutusuunnitelma ja rakennusvalvonnan järjestämiseen ehdotetut muutokset keräsivät pääosin negatiivista palautetta.

Moni lausuneista tahoista ilmaisi huolensa siitä, että ehdotettujen toimien kokonaisvaikutukset eivät ole riittävän hyvin selvillä, eikä lakiuudistukselle asetettuja tavoitteita ole saavutettu. Monet lausunnonantajat myös kokivat, että lakiluonnoksessa ehdotetut toimet eivät sujuvoita rakentamisen ja alueidenkäytön menettelyitä.

Lakiehdotusta muokataan lausuntokierroksella saadun palautteen perusteella. Myös poliittiset keskustelut uudistuksesta jatkuvat. Hallituksen 31.1.2022 hyväksymässä lainsäädäntösuunnitelmassa hallituksen esitys kaavoitus- ja rakentamislaiksi ajoittuu elokuuhun.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta valmisteltu vuosia laajassa yhteistyössä

Kaavoitus- ja rakentamislaki korvaisi nykyisen, reilut 20 vuotta vanhan maankäyttö- ja rakennuslain. Ympäristöministeriö teki uudistuksen taustaksi laajan nykylain arvioinnin vuosina 2011–2014. Uudistuksen tietopohjaa on kasvatettu myös useilla selvityksillä ja tutkimuksilla.

Vuosien 2016–2017 esivalmisteluvaiheen jälkeen lakiuudistuksen valmisteluun asetettiin vuonna 2018 eduskuntapuolueiden edustajista koottu parlamentaarinen seurantaryhmä, virkamiehistä ja sidosryhmien edustajista koottu työryhmä ja sen kuusi valmistelujaostoa sekä sidosryhmäfoorumi, jossa edustettuina oli noin 100 keskeistä tahoa yhteiskunnan eri aloilta. Vuonna 2020 työnsä aloitti myös seurantaministeriryhmä. Yhteensä uuden lain valmisteluun on osallistunut yli 250 henkilöä.

Lisätietoja:

Erkki Perälä
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 465 8388
[email protected]

Lakiuudistuksen valmistelu:
Teppo Lehtinen
Ylijohtaja
p. 0295 250 157
[email protected]

Rakentamisen kysymykset:
Kirsi Martinkauppi
Yksikön päällikkö, hallitusneuvos
p. 2295 250 177
[email protected]

Alueidenkäytön kysymykset:
Anna-Leena Seppälä
Yksikön päällikkö, rakennusneuvos
p. 0295 250 242
[email protected]