Hyppää sisältöön
Media

Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaa aletaan toteuttaa ja testata käyttäjien kanssa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 3.12.2018 13.55
Tiedote

Ympäristöministeriö ryhtyy toteuttamaan jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaa yhteistyössä alustan ylläpidosta jatkossa vastaavan Motiva Oy:n ja alustatoimittajaksi valitun Solita Oy:n kanssa. Toteutukseen osallistuu myös tulevia käyttäjiä, ja alustaa testataan alkuvuodesta 2019 alueellisesti. Valtakunnallisesti alusta on määrä ottaa käyttöön huhtikuussa 2019.

Alustatoimittajan valinnassa käytettiin uutta ja innovatiivista hankintamenettelyä, jota ei ole tiettävästi käytetty valtioneuvostossa aikaisemmin. Kilpailullinen neuvottelumenettely mahdollisti ratkaisun innovoinnin ja yhteiskehittämisen ympäristöministeriön, Motiva Oy:n, kolmen toimittajaehdokkaan ja tulevien alustakäyttäjien kesken. Menettely sai myönteisen vastaanoton kaikilta osapuolilta. Lopulta toimittaja valittiin menettelyn aikana kehitettyjen ratkaisuehdotusten ja tarjouskilpailun perusteella.

Business Finland on myöntänyt innovatiivisten hankintojen rahoitusta ja tukea hankinnan suunnitteluun ja valmisteluun sekä ratkaisun yhteiskehittämiseen.

Jätteet osaksi kiertotaloutta

Tietoalustalla ammattitoimijat voivat etsiä ja tarjota jätteitä ja tuotannon sivuvirtoja sekä niihin liittyviä palveluja. Tavoitteena on edistää materiaalien hyötykäyttöä ja kiertotaloutta. Alustan avulla jätteen haltija voi myös läpinäkyvästi osoittaa, että saatavilla ei ole kohtuullista markkinaehtoista jätehuoltopalvelua. Tämä ns. markkinapuute on jo nykyisin edellytys kunnan toissijaiseen vastuuseen perustuvien jätehuoltopalvelujen (TSV-palvelu) hyödyntämiselle.

Alustalla jätteen haltija pyrkii löytämään jätteelleen ensin markkinaehtoisen palvelun tekemällä tarjouspyynnön tietoalustaan. Jätehuoltopalveluiden tarjoajat voivat tällöin tarjota palvelujaan vastaamalla tarjouspyyntöön. Mikäli soveltuvaa tarjousta ei tule, voi jätteen haltija pyytää kunnalta TSV-palvelua alustan kautta. Palvelusta voi tehdä sopimuksen suoraan alustassa. Tarkoitus on, että jatkossa kaikesta kunnan TSV-palvelusta kertyy tietoa alustaan ja eri viranomaiset voivat hyödyntää sitä seuranta- ja valvontatehtävissään. Eduskunnassa käsittelyssä olevan hallituksen esityksen mukaan markkinaehtoista palvelua täytyy etsiä vuodesta 2020 alkaen, kun vuosittain tarvittavan TSV-palvelun arvo ylittää 2000 euroa tai vuodesta 2023 alkaen 1000 euroa.

Tietoalustalla voi myös vapaasti ilmoittaa eri jätteistä, sivuvirroista ja näihin liittyvistä palveluista. Sen kautta voi tulevaisuudessa helposti tarkastella ilmoitettuja materiaalivirtoja alueittain ja materiaalityypeittäin. Siten myös materiaalien hyödyntäjät löytävät helpommin tarvitsemiaan materiaaleja ja teollisten symbioosien toteutus saa vauhtia.

Tietoalustaan luodaan avoimet rajapinnat, joiden kautta muut alustat tai palvelut voidaan kytkeä tietoalustaan ja näin hyödyntää tietoalustaan kertyvää dataa.

Lisätietoja

Asiantuntija Jenni Lehtonen, p. 0295 250 066, [email protected]