Hyppää sisältöön
Media

Järjestöjen mahdollisuuksia parantaa ikääntyneiden asumista ryhdytään selvittämään

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 4.5.2021 12.51
Uutinen

Suomen väestö ikääntyy vauhdilla, ja ikääntyneiden määrän kasvaessa myös esteettömiä asuntoja tarvitaan enemmän. Yli 65-vuotiaista suomalaisista lähes 80 % asuu omistusasunnossa, ja niissä asukkaat päättävät itse, millaisilla korjaus- ja muutostöillä he haluavat parantaa asuntojensa ikäystävällisyyttä.

Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman (2020-2022) yhtenä tärkeänä tavoitteena on tukea ikääntyneiden omaa asumisen ennakointia ja varautumista. Koska valtaosa ikääntyneistä asuu omistusasunnossa, on tärkeää kannustaa asukkaita varautumaan ikääntymisen tuomiin vaatimuksiin oma-aloitteisesti.

Valtio ja kunnat pyrkivät luomaan parhaat edellytykset asuntojen korjaamiselle ja ikäystävällisen uustuotannon asumisratkaisuille, mutta erityisesti kansalaisten oman varautumisen kohentaminen vaatii onnistuakseen tukea myös järjestöiltä, jotka tavoittavat kansalaiset valtiota ja kuntia paremmin.

TTS Työtehoseura ryhtyykin nyt ympäristöministeriön toimeksiannosta selvittämään keinoja ja mahdollisuuksia, joilla valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt, vanhusalan järjestöt sekä asunto- ja rakennusalan järjestöt voisivat auttaa ikääntynyttä väestöä ennakoimaan oman asumisensa tarpeita.

Selvityksen tavoitteena on kerätä tietoa käytännön ratkaisuista, joilla järjestöjen tulevaa – ja jo nyt tekemää – työtä voitaisiin tukea ja tehostaa. Selvityksen tuloksia hyödynnetään myös ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman jakamien avustusten suunnittelussa.

TTS Työtehoseuran toteuttama selvitys valmistuu kesäkuussa 2021.

Lisätietoja

Raija Hynynen
asuntoneuvos
ympäristöministeriö
0295 250 093
[email protected]

Minna Kuusela
tutkimuspäällikkö
TTS Työtehoseura ry
044 7143695
[email protected]