Hyppää sisältöön
Media

Klimatmötet i Egypten resulterade i ny fond för ersättande av klimatskador men gav få verktyg för att påskynda utsläppsminskningar
Minister Ohisalo besviken över utfallet av klimatmötet: ”Besluten återspeglar inte hur brådskande utsläppsminskningarna är”

miljöministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2022 7.05 | Publicerad på svenska 20.11.2022 kl. 17.24
Pressmeddelande
Bild: UNFCCC

Det rådde motstridig stämning när klimatmötet i Egypten avslutades på söndagsmorgonen efter utdragna förhandlingar. Mötet erbjöd endast få nya verktyg för att påskynda utsläppsminskningarna.

”Jag är besviken över hurdana skrivningar om minskningen av utsläpp som gjordes under mötet. Det är ännu inte för sent att begränsa uppvärmningen av klimatet till 1,5 grader, men tiden håller snabbt på att rinna ut. Denna brådska återspeglas inte i de beslut som fattades under mötet”, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Länderna nådde en överenskommelse om inrättande av en ny klimatfond för stöd till de allra mest utsatta länderna i hanteringen av skador som orsakas av klimatförändringarna. Till fonden söks förutom finansiering från de utvecklade länderna också nya finansieringskällor, till exempel från länder som utvecklas snabbt och innovativa finansieringskällor. Beredningen av fonden inleds genast och avsikten är att fonden ska inleda sin verksamhet om två år. Under mötet fattades det dessutom beslut om att Santiagonätverkets verksamhet ska inledas. Nätverket erbjuder tekniskt stöd för att hantera de skador som orsakas av klimatförändringarna.

”Konsekvenserna av klimatförändringarna fördelas ojämnt: De mest utsatta länderna lider ofta av de svåraste följderna av klimatkrisen, trots att de bidragit minst till att orsaka krisen. Genom den nya fonden hjälper man särskilt utsatta länder att klara av dessa skador. Finansiering kan samlas in exempelvis genom avgifter som betalas av aktörer inom den internationella flyg- och sjötrafiken och bolag inom den fossila industrin eller avgifter för fossil energi”, fortsätter Ohisalo.

”Klimatkrisen fortgår, men de internationella klimatförhandlingarna stampar på stället”

Länderna bekräftade den förbindelse som ingicks i Glasgow förra året, enligt vilken man fortfarande försöker begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Förutom förra årets överenskommelse om nedkörning av förbränningen av stenkol förespråkade EU tillsammans med flera andra länder och grupper av länder även att länderna ska förbinda sig att snabbt minska också användningen av alla andra fossila bränslen. EU och flera andra länder som efterfrågar tillräckliga utsläppsminskningar skulle dessutom ha önskat att det i besluten från mötet också skrivits in att man måste få de globala utsläppen att börja minska så snart som möjligt före 2025.

”Klimatkrisen fortgår, men vissa länder saknar viljan att arbeta vidare för att påskynda utsläppsminskningarna. Då utsläppen inte minskar tillräckligt snabbt ökar behovet av anpassning och de skador som orsakas av klimatförändringarna avsevärt”, säger Ohisalo.

Under mötet anmäldes inga betydande nya åtaganden för utsläppsminskning. Flera länder berättade däremot om nya finansieringslöften särskilt för att finansiera anpassningsåtgärder i utvecklingsländerna.

Det tekniska arbetet gick långsamt, ordförande fick omfattande kritik

Under mötet fattades det också beslut om ett arbetsprogram för att begränsa klimatförändringarna under de närmaste åren. Genom programmet påskyndas utsläppsminskningarna inom olika sektorer och sprids god praxis på ett mer systematiskt sätt. Dessutom nåddes en överenskommelse om genomförandet av reglerna för marknadsmekanismerna. Överenskommelsen är en kompromiss som tyvärr inte garanterar att mekanismen säkert medför ytterligare utsläppsminskningar jämfört med staternas nationella insatser.

Mötets ordförande har fått kritik både för arrangemangen och för sättet att leda förhandlingarna.

”För att mötet ska lyckas är det viktigt med en bra ordförande som opartiskt lyssnar på alla parter. Tyvärr var arbetet här ogenomskinligt och parternas åsikter beaktades på ett tämligen selektivt sätt. Detta ledde till att mötet drog ut på tiden och att många viktiga frågor urvattnades. Diskussionen om dessa frågor kom igång alldeles för sent”, säger chefsförhandlare Marjo Nummelin.

Den första femårsöversynen av Parisavtalet ordnas i Förenade Arabemiraten

Nästa klimatmöte ordnas i Förenade Arabemiraten om ett år. Under mötet ska det bland annat göras en första lägesrapport om genomförandet av klimatavtalet från Paris (Global Stocktake) där det granskas om parternas åtgärder är tillräckliga med tanke på målet med Parisavtalet. 

Ytterligare information:

Marjo Nummelin
chefsförhandlare i klimatfrågor
tfn 0295 250227
[email protected]

Riikka Yliluoma
minister Ohisalos specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]

Finansieringen av klimatåtgärder
Outi Honkatukia
chef för klimatenheten
tfn 050 341 1758
[email protected]

Förfrågningar om intervjuer med ministern och förhandlarna
Riikka Lamminmäki
Kommunikationschef
tfn 050 5762604
[email protected]