Hyppää sisältöön
Media

EU:n ympäristöministerit pyrkivät yleisnäkemykseen pakkauksia ja pakkausjätettä koskevasta asetuksesta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2023 9.46
Tiedote

EU:n ympäristöministerit pyrkivät sopuun pakkauksia ja pakkausjätettä koskevasta asetusehdotuksesta 18. joulukuuta Brysselissä. Ministerit käyvät myös periaatekeskustelut komission ehdotuksista maaperän terveyttä koskevaksi laiksi sekä yhdennetystä EU:n laajuisesta metsien seurantajärjestelmästä. Suomea edustaa Brysselissä ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevan ehdotuksen tavoitteena on ehkäistä syntyvän pakkausjätteen määrää, lisätä korkealaatuista kierrätystä sekä vähentää luonnonvarojen kulutusta ja luoda toimivat kierrätysraaka-aineiden markkinat. 

Maaperän seurantaa koskevan direktiiviehdotuksen pitkän aikavälin tavoitteena on, että kaikki maaperän ekosysteemit kaikkialla EU:ssa ovat hyvässä kunnossa vuoteen 2050 mennessä. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden tulee kerätä tietoa maaperän terveyden tilasta, edistää toimenpiteitä maaperän tilan parantamiseksi, tunnistaa ja tutkia mahdollisesti saastuneita alueita sekä ryhtyä toimiin pilaantuneiden alueiden aiheuttamien riskien vähentämiseksi. 

Lisäksi ympäristöministerit keskustelevat komission ehdotuksesta perustaa EU:n laajuinen metsien tilan seurantajärjestelmä, joka kattaisi kaikki metsät EU-maissa. Asetusehdotuksen avulla halutaan turvata yhdenmukaiset tiedot EU:n metsien tilasta. Ehdotuksen mukaan harmonisoitua tietoa tarvitaan, jotta ilmastonmuutoksen, ihmisen toiminnan sekä maankäytön muutosten takia metsiin kohdistuviin uhkiin voitaisiin vastata nykyistä paremmin. Ehdotuksella pyritään myös edistämään jäsenvaltioiden metsiin liittyvää vapaaehtoista pitkäaikaista suunnittelua.

Lisätietoja

Pakkaus- ja pakkausjäteasetus
Tarja-Riitta Blauberg
ympäristöneuvos
ympäristöministeriö
p. 029 525 0059
[email protected]

Maaperädirektiivi
Paula Perälä
neuvotteleva virkamies
ympäristöministeriö
p. 029 525 0224
[email protected]

Metsien seurantajärjestelmä
Juha Roppola
neuvotteleva virkamies
maa- ja metsätalousministeriö
p. 029 516 2169
[email protected]