Hyppää sisältöön
Media

EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit vaihtavat näkemyksiä ennallistamisaloitteesta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2022 15.45
Tiedote

Euroopan unionin ympäristö- ja ilmastoministerit kokoontuvat vuoden viimeiseen kokoukseensa tiistaina 20.12. Kokouksessa ministerit keskustelevat ensimmäisen kerran komission ehdotuksesta luonnon ennallistamiseksi. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo.

Euroopan komissio julkaisi 22.6.2022 ehdotuksen ennallistamisasetukseksi. EU:n ennallistamisasetus tähtää osaltaan EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteiden täyttämiseen. Sen toimeenpano on myös linjassa tänään maanantaina sovittujen YK:n luontotavoitteiden täyttämisen kanssa. YK:n luontokokouksessa sovittiin maailmanlaajuisesta 30 prosentin suojelutavoitteesta, joka koskee maa-, sisävesi-, rannikko- ja merialueita. Lisäksi osapuolet sopivat, että vähintään 30 prosenttia tilaltaan heikentyneistä maa- ja vesiekosysteemeistä tulee ennallistaa vuoteen 2030 mennessä.

​​​​​​​”Luontokadon pysäyttämisellä on kiire. EU:n ennallistamisasetuksen tavoitteiden tulee olla kunnianhimoiset, mutta meidän on varmistettava, että esitys on toteuttamiskelpoinen ja jäsenmailla on tarvittava liikkumavara tehokkaaseen toimeenpanoon ja siitä aiheutuvien kustannusten hallintaan”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

Suomi jatkaa aktiivista vaikuttamista asetuksen sisältöön. Ennallistamisasetuksen toimeenpano edellyttää luonnonhoitoa esimerkiksi soilla, metsissä, maatalousympäristöissä, tuntureilla, rannoilla, merellä ja sisävesissä. Luonnon tilaa parantavia toimia ovat esimerkiksi suo-ojien tukkiminen, joki- ja purouomien palauttaminen kohti luonnontilaa, laidunnuksen palauttaminen perinteisesti laidunkäytössä olleille alueille ja kuusten poistaminen lehdoista. Ehdotetut toimenpiteet kattaisivat vähintään 20 % EU:n maa- ja merialueista vuoteen 2030 mennessä ja kaikki ennallistamisen tarpeessa olevat ekosysteemit vuoteen 2050 mennessä.

”Ilmastopolitiikassa EU on pannut sitoumuksiaan toimeen varsin tehokkaasti eri sektoreilla. Vastaava ajattelutavan muutos tulisi nähdä myös luontokadon torjunnan puolella, jotta YK:n luontokokouksessa sovitut tavoitteet todella toteutuvat”, ministeri Ohisalo sanoo.

Lisätietoja:

​​​​Antti Heikkinen
ministerin erityisavustaja
p. +358 50 348 1406
[email protected]

Olli Ojala
ympäristöneuvos
p. +358 50 470 0907
[email protected]