Hyppää sisältöön
Media

Ensimmäiset kestävän kehityksen toimenpidesitoumukset julki

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 12.3.2014 11.17
Tiedote

Ensimmäiset kestävän kehityksen toimenpidesitoumukset julkaistiin tänään Helsingissä. Yritykset ja yhteisöt sitoutuvat muun muassa vähentämään jätteitään ja energiankulutustaan, palkkaamaan ja kouluttamaan nuoria ja pienentämään omaa ekologista jalanjälkeään.

Sitoumuksensa ovat nyt antaneet Outotec, Energiateollisuus ry, S-ryhmä, Kanniston Leipomo, Ahlstrom, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Oulun kaupunki, Arkkitehtitoimisto Kanttia2, Sitra, Savon koulutuskuntayhtymä, Suomen ympäristökeskus, Tekes, Vapo, Marttaliitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Solved – The Cleantech Company, Kepa, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä ja ympäristöministeriö. Kaikki Suomen päiväkodit, koulut ja oppilaitokset haastettiin samalla mukaan antamaan oma sitoumuksensa.

Eri toimijoiden tekemät toimenpidesitoumukset konkretisoivat Suomen kestävän kehityksen toimikunnan joulukuussa hyväksymää Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Sitoumukset kirjataan tietokantasivustoon, jossa myös seurataan indikaattorien avulla, miten niiden toteuttaminen edistyy.

”Kyseessä on kansainvälisesti ainutlaatuinen tapa tehdä ja toimeenpanna kestävää kehitystä. Yhdessä tuotettu raami antaa niin elinkeinoelämälle kuin tavallisille kansalaisille luottamuksen siitä, että muutkin pyrkivät kohti samaa päämäärää. Kukin voi omin toimin ryhtyä edistämään yhteisiä tavoitteitamme ja kuromaan umpeen sitä kestävyysvajetta, joka ulottuu talouden lisäksi myös luonnon kantokykyyn ja sosiaaliseen kestävyyteen”, sanoi Kestävän kehityksen toimikunnan puheenjohtaja, valtionvarainministeri Jutta Urpilainen julkistamistilaisuudessa.

Tilaisuudessa kannustettiin yrityksiä, kuntia, järjestöjä, kouluja, hallintoa ja tiedeyhteisöä lähtemään joukolla mukaan edistämään yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin, vaikuttavien kansalaisten yhteiskuntaa, kestäviä töitä, yhdyskuntia ja paikallisyhteisöjä, hiilineutraalia ja resurssiviisasta taloutta ja yhteiskuntaa, sekä luontoa kunnioittavia elämäntapoja ja päätöksentekoa.

”Sitoumus on yhtä aikaa visionäärinen ja konkreettinen. Kun sitoumusten tekijät keskittyvät käytännöllisiin asioihin ja lähettävät omille sidosryhmilleen ja asiakkailleen viestin vastuunkannosta ja kunnianhimostaan, he rakentavat omalta osaltaan Suomea, jonka haluamme nähdä toteutuvan vuoteen 2050 mennessä. Näin kestävä kehitys rakentuu yhtä aikaa ylhäältä ja alhaalta päin”, summasi toimikunnan varapuheenjohtaja ympäristöministeri Ville Niinistö.

Lisätietoja

Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Sauli Rouhinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 253, [email protected]

Kestävän kehityksen toimikunnan apulaispääsihteeri Marja Innanen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 101, [email protected]