Hyppää sisältöön
Media

Guiden om energibrunnar ger rekommendationer för jordvärmesystem

miljöministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2013 5.52
Pressmeddelande

Miljöministeriet har publicerat  guiden Energibrunnar – att utnyttja jordvärme i småhus (på finska). Den behandlar lagstiftning, planering, byggande samt användning och underhåll i samband med jordvärmesystem.

I guiden ges riksomfattande rekommendationer och instruktioner om jordvärmesystem och tillståndsförfaranden. Byggandet av jordvärmesystem kräver i princip åtgärdstillstånd. I grundvattenområden kan man dessutom behöva tillstånd enligt vattenlagen.

– Placeringen av ett jordvärmesystem kräver noggrann planering för att man ska undvika olika problem. Med hjälp av guiden får beställaren en uppfattning om vad som ska beaktas innan man beställer, när man bygger, när man använder det och när man  slutar använda systemet, påpekar byggnadsrådet Aila Korpivaara vid miljöministeriet.

Guiden fokuserar i huvudsak på energibrunnar för småhus. Även om guiden främst riktar sig till beställare av energibrunnar, har också planerare, entreprenörer och myndigheter nytta av den.

Guiden är en kompletterad och uppdaterad version av guiden om värmebrunnar Lämpökaivo-opas, som publicerades 2009.

  • (Energiakaivo – Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa)
Mer information:

Överarkiteket Pekka Lukkarinen, miljöministeriet, tfn. 0400 143 950, [email protected]

Byggnadsråd Aila Korpivaara, miljöministeriet, tfn. 050 572 6357, [email protected]