Hyppää sisältöön
Media

Ei merkittävää haittaa -periaatteen soveltamisesta ohjeet

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 4.7.2024 7.57
Uutinen

Ympäristöministeriön koordinoimassa DNSH in Finland -hankkeessa laadittiin ohjeita viranomaisille ja yrityksille ei merkittävää haittaa -periaatteen (Do No Significant Harm, DNSH) soveltamisesta.

DNSH-periaate tarkoittaa, että esimerkiksi päästöjä vähennettäessä ei samalla aiheuteta haittaa toisille ympäristötavoitteille. DNSH tuli osaksi julkista rahoitusta, kun Euroopan komissio asetti sen ehdoksi elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) maksettaville investoinneille.

Ohjeita voidaan hyödyntää muun muassa julkisissa rahoituspäätöksissä. Näin pyritään lisäämään viranomaisten ymmärrystä siitä, miten julkisia varoja voidaan ohjata paremmin vihreää siirtymää tukeviin hankeisiin. Ohjeita voidaan käyttää myös yritysten ei merkittävää haittaa -itsearvioinneissa.

Ohjeet auttavat sekä hakijaa ei merkittävää haittaa -arvion laatimisessa (DNSH-itsearvio) että viranomaista hakijan tekemän arvion tarkastamisessa. Niiden avulla voi selvittää, tarvitaanko arviota lainkaan ja missä laajuudessa se tulisi tehdä. DNHS-itsearviointi tarkoittaa prosessia, jossa hankkeen toteuttajat arvioivat oman toimintansa vaikutuksia ympäristölle. Ohjeissa kuvataan lisäksi, miten mahdollinen ympäristövaikutusten arviointi tai ympäristölupa suhteutuvat DNSH-arviointiin.

Hankkeessa laadittiin kahdet ohjeet. ”Ohjelmatason” ohje on suunnattu niille julkishallinnon toimijoille, jotka pohtivat DNSH-periaatteen huomioon ottamista osana uutta ohjelmakokonaisuutta (esimerkiksi uusi valtionavustus- tai muu tukiohjelma). Projektitason ohje on tarkoitettu itsearvioinnin tekijöille sekä niitä arvioiville julkishallinnon toimijoille.

Ohjeilla on haluttu helpottaa viranomaisten ja yritysten mahdollisuuksia huomioida DNSH-periaate käytännössä. DNSH-periaate on osa kestävän rahoituksen lainsäädäntöön kuuluvaa taksonomia-asetusta, jonka myötä rahoitusmarkkinatoimijat ja yritykset ovat velvollisia raportoimaan toimintojensa vihreydestä eli taksonomian mukaisuudesta. Lisäksi periaate koskee Suomessa tiettyjä vihreän siirtymän hankkeita, jotka voivat hakea etusijaa lupamenettelyissä, jos ne ottavat huomioon DNSH-periaatteen. Euroopan komissio hakee DNSH:n soveltamiseen jatkossa yhtenäisempiä ohjeita ja linjauksia, mitä ajatellen hankkeessa ohjeiden lisäksi tuotettu koulutusmateriaali auttaa organisaatiota valmiuksiensa kehittämisessä.

Hankkeeseen osallistuvat myös maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö. Hanke sai tukea Euroopan unionin teknisen tuen välineestä (TSI).

Ohjeistus löytyy hankeikkunasta (asiakirjat).

Lisätiedot:

Emma Terämä
Johtava asiantuntija
[email protected]
p. 0295 250 255