Hyppää sisältöön
Media

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen: Asuinalueiden eriytyminen pysäytettävissä yhteistyöllä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 26.11.2013 10.05
Tiedote
Kuvassa vasemmalta asuntoministeri Pia Viitanen, peruspalveluministeri Susanna Huovinen sekä opetusministerin valtiosihteeri Pilvi Torsti © Jouni Parkkonen

”Lähiöiden kehittäminen vaatii sektorirajojen häivyttämistä ja viranomaisten rajatonta yhteistyötä. Asuinalueiden eriytyminen voidaan pysäyttää vain yhteistyöllä, ei pelkästään asuntopolitiikan, kaupunkisuunnittelun tai korjausrakentamisen keinoin. Tarvitaan hyvää peruskoulutusta, matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluita, maahanmuuttajien kielikoulutusta, alueellisia työllistämispalveluja, kulttuurin viemistä lähiöihin ja paljon muuta”, totesi asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen Säätytalolla tiistaina 26.11.

Asuntoministerin Pyöreä pöytä kokosi joukon asiantuntijoita keskustelemaan lähiöiden tilasta ja tulevaisuudesta. Keskeiseksi kysymykseksi nousivat eriarvoistumisen pysäyttäminen ja ennaltaehkäisevä toiminta.

”Tarvitsemme ennaltaehkäisevää toimintaa tulipalojen sammuttamisen sijaan. Lähiöiden ongelmat eivät usein synny niissä itsessään vaan ovat seurausta yhteiskunnan rakenteellisista muutoksista, jotka kiteytyvät lähiöissä. Niihin on myös vastattava laajalla rintamalla ja yhteiskunnallisesti, ei lähiöitä osoittelemalla”, Viitanen jatkoi.

"Jokainen tarvitsee kodin lisäksi yhteisön johon kiinnittyä. Parhaimmillaan nämä kaksi voivat yhdistyä omassa asuinyhteisössä. Liian monen ongelman taustalla ovat yksinäisyys ja osattomuus. Näihin asioihin voidaan puuttua luomalla matalan kynnyksen palveluita, joissa ennaltaehkäisyyn päästään ajoissa", painotti peruspalveluministeri Susanna Huovinen.

Koulutuksellinen tasa-arvo on todettu yhdeksi tehokkaimmaksi keinoksi vähentää eriytymistä, korosti opetusministeri Krista Kiurun valtiosihteeri Pilvi Torsti.

”Useat tutkimukset kertovat eriarvoistumisen lisääntymisestä, mikä näkyy kasvavina eroina oppimistuloksissa. Yksi eriytymiseen johtava tekijä ovat kouluvalinnat etenkin kaupunkiseuduilla. Niinpä opetus- ja kulttuuriministeriö on parhaillaan päättämässä toista kertaa 23 miljoonan euron erityisavustuksesta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. Avustuspäätöksissä huomioidaan erityisesti koulut, joiden lähialueilla väestön koulutustaso on heikko, työttömyysaste korkea sekä maahanmuuttajien väestöosuus korkea. Yhteensä nämä kolme mittaria selittävät valtaosan koulujen välisistä oppimistuloseroista”, valtiosihteeri Pilvi Torsti sanoi.

”Tämän päivän tilaisuus on ollut lähtölaukaus hallinnonalojen välisen yhteistyön kehittämiseksi. Aion jatkaa keskusteluja muiden ministeriöiden kanssa, jotta lähiöiden asukkaiden työllisyyttä voidaan parantaa ja tehdä lähiöistä viihtyisämpiä ja turvallisempia. Vastuutan Asuinalueiden kehittämisohjelman johtoryhmän myös pohtimaan konkreettisia ehdotuksia poikkihallinnollisen yhteistyön kehittämiseksi ja tiivistämiseksi niin valtionhallinnossa kuin kunnissa. Vain näin palvelut saadaan nivellettyä aidosti yhteen asukkaiden parhaaksi”, ministeri Viitanen summasi.

Lisätietoja:

Asunto- ja viestintäministerin erityisavustaja Jouni Parkkonen, ympäristöministeriö, p. 040 176 1304, [email protected]

Opetusministerin valtiosihteeri Pilvi Torsti, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 040 719 1206, [email protected]

Peruspalveluministerin erityisavustaja Laura Lindeberg, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 040 826 8292, [email protected]

Pyöreän pöydän puheenvuorot: