Hyppää sisältöön
Media

Asuinrakennuksille myönnettävissä yhteensä 100 miljoonaa euroa energia-avustuksia vuosille 2020-2022

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2019 12.26
Tiedote

Valtioneuvosto antoi asetuksen asuinrakennusten energia-avustuksista. Avustuksia myönnetään asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin, yhteensä 20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 40 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2021–2022.

”Energia-avustukset ovat tärkeä ilmastoteko. Ne antavat yhä useammalle taloudellisen mahdollisuuden parantaa oman kodin energiatehokkuutta ja pienentää näin asumisen ilmastopäästöjä. Jokainen erittäin energiatehokkaaksi korjattu rakennus on askel kohti hiilineutraalia Suomea 2035”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Avustuksia voivat hakea kerros- ja rivitaloyhtiöt, valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa sekä omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat. Avustusta voi saada kaikenikäisiin rakennuksiin. Se ei ole tulosidonnainen.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustukset. Avustusta voi hakea ARAsta 2.1.2020 alkaen. Avustusta voi saada korjaushankkeen suunnittelukustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.10.2019 alkaen sekä toteuttamiskustannuksiin, jotka ovat muodostuneet 1.1.2020 lähtien.

Avustusta voi saada jopa tuhansia euroja asuntoa kohti

Avustusta myönnetään korjaushankkeen kustannuksiin, jotka liittyvät energiatehokkuuden parantamiseen, energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen, järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen.

Jotta avustusta voi saada, korjaushankkeen täytyy parantaa rakennuksen energiatehokkuutta enemmän kuin korjaamisen yhteydessä normaalisti edellytetään. Avustuksen saamisen edellyttämät tasot on säädetty asetuksessa. Energiatehokkuuden paraneminen täytyy osoittaa energiatodistuksella.

Kerros- tai rivitaloon, joka korjataan vähintään 20 % energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät, voi saada jopa 4 000 euroa avustusta asuntoa kohti. Vastaavan tuen voi saada omakoti- tai paritaloon, joka korjataan vähintään 30 % energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät. Avustusta voi saada jopa 6 000 euroa asuntoa kohti, kun rakennus korjataan lähes nollaenergiatasolle.

Avustusta myönnetään kuitenkin enintään 50 % korjaushankkeen toteutuneista kustannuksista, jotka ARA on hyväksynyt avustettaviksi avustuspäätöksessään. ARA katsoo hankekohtaisesti, mikä osa korjaustyön kustannuksista käy avustettaviksi. Hyväksyttyihin kustannuksiin lasketaan mukaan suunnittelu-. työ- ja rakennuskustannukset arvonlisäveroineen.

Avustusta useisiin energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin

Avustusta voi saada esimerkiksi öljylämmityksestä luopumiseen, rakennuksen eristeiden parantamiseen tai energian käytön kysyntäjoustoa parantaviin ratkaisuihin. Avustusta voi siis saada myös toimiin, joiden vaikutus ei näy energiatodistuksessa, mutta jotka esimerkiksi tehostavat energian käyttöä. Koko korjaushankkeen lopputuloksen täytyy kuitenkin täyttää avustuksen saamisen ehtona oleva koko rakennuksen energiatehokkuuden parantuminen.

Monessa tapauksessa tarvitaan useita toimenpiteitä, jotta rakennuksen energiatehokkuus paranee riittävästi avustuksen saamiselle.

Energiatehokkuuden parantuminen lasketaan vertaamalla korjaushankkeen jälkeistä energiatehokkuutta rakennuksen rakentamisajankohdan tai viimeisimmän käyttötarkoituksen muutoksen ajankohdan mukaiseen tasoon. Laskenta tehdään vertaamalla energiatehokkuutta kuvaavia E-lukuja. Aiemmin tehdyt energiatehokkuuden parannukset voi ottaa laskennassa huomioon, mutta niihin ei saa avustusta. Laskennan tueksi julkaistaan ohje vuoden 2020 alkuun mennessä.

Hakijan tulee avustusta hakiessaan esittää rakennusalan ammattilaisen allekirjoittama suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla rakennuksen energiatehokkuutta parannettaisiin vähintään avustuksen edellyttämään tasoon.

Avustus maksetaan korjaustyön valmistuttua, kun energiatehokkuuden paraneminen on todistettu ARA:lle energiatodistuksella. Jos energiatehokkuus ei parane suunnitelmien mukaisesti tai sitä ei osoiteta energiatodistuksella, ARA ei voi maksaa avustusta, vaikka se olisi alun perin myönnetty.

Asuinrakennusten energia-avustuksista annettu asetus ei ota kantaa kotitalousvähennyksen saamiseen. Verohallinnon mukaan samaan korjaushankkeeseen ei voi saada kotitalousvähennystä ja energia-avustusta, tuloverolain 127 a §:n mukaisesti. Kotitalousvähennyksestä saa tarkempaa tietoa Verohallinnosta.

Lisätietoja:

Avustuksen hakemisessa opastava ARAn neuvontapuhelin avautuu 2.1. alkaen:

Henkilöasiakkaat p. 029 525 0818
Yhteisöasiakkaat p. 029 525 0918

Lisätietoa valtioneuvoston asetuksesta asuinrakennusten energia-avustuksista:

Rakennusneuvos Jyrki Kauppinen, p. 0295 250 122, [email protected]

Ministerin erityisavustaja Timo Juurikkala, p. 040 555 4013, [email protected]

Avustuksen hakemiseen liittyviin median tiedusteluihin vastaavat ARAssa:

Apulaisjohtaja Heli Huuhka, p. 029 525 0820

Suunnittelupäällikkö Kimmo Huovinen, p. 029 525 0822