Hyppää sisältöön
Media

Maximibeloppen för BSP-räntestödslån höjs – nya maximibelopp för Tammerfors och Åbo

miljöministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2021 13.24
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag den 8 april 2021 beslutat att förbättra bostadssparpremiesystemets (BSP) funktion genom att höja maximibeloppen för BSP-räntestödslån och genom att i kommungruppsindelningen skapa en ny grupp för Tammerfors och Åbo.

Maximibeloppen för BSP-räntestödslån justerades senast 2014. Efter denna justering har det dock skett betydande förändringar på bostadsmarknaden. De maximala lånebeloppen har nu justerats så att de motsvarar den nuvarande prisnivån, så att de som köper sin första bostad ska ha möjlighet att skaffa en bostad som motsvarar deras behov och önskemål.

På riksnivå har bostadspriserna stigit med cirka fyra procent sedan 2014. Regionalt har prisutvecklingen inte varit jämn, och även inom de nuvarande områdesavgränsningarna har utvecklingen varit rätt ojämn. Exempelvis i Helsingfors har priserna på gamla aktielägenheter stigit med 19 procent och i Tammerfors med 13 procent, medan priserna i Uleåborg har förblivit på nästan samma nivå som tidigare.

Kommungrupperna för BSP-räntestödslån har nu kompletterats med en fjärde grupp till vilken Tammerfors och Åbo har flyttats, eftersom bostadspriserna i Tammerfors och Åbo, som tidigare hörde till gruppen ”övriga kommuner”, har utvecklats i klart olika takt jämfört med andra kommuner i den gruppen.

Kommungrupperna för BSP-räntestödslån

Kommunen där bostaden är belägen: Helsingfors
Det tidigare gällande maximala lånebeloppet (euro): 180 000
Det nya maximala lånebeloppet (euro): 215 000

Kommunen där bostaden är belägen: Esbo, Grankulla, Vanda
Det tidigare gällande maximala lånebeloppet (euro): 145 000
Det nya maximala lånebeloppet (euro): 160 000

Kommunen där bostaden är belägen: Tammerfors, Åbo
Det tidigare gällande maximala lånebeloppet (euro): (115 000)
Det nya maximala lånebeloppet (euro): 140 000

Kommunen där bostaden är belägen: Övriga kommuner
Det tidigare gällande maximala lånebeloppet (euro): 115 000
Det nya maximala lånebeloppet (euro): 120 000

BSP-lånen stöder självständigt boende

BSP-lånen stöder ordnandet av självständigt boende och rimliga boendekostnader, eftersom de ger dem som köper sin första bostad ränteskydd ifall räntenivån stiger.

I BSP-systemet betalar banken en ränta på en procent på depositionen, och utöver detta enligt särskild överenskommelse en tilläggsränta på 2–4 procent under högst fem kalenderår från det år deponerandet inleddes. I BSP-systemet ska bostadsspararen spara ihop minst 10 procent av bostadens pris.

Det är möjligt att få avgiftsfri statsborgen för BSP-lån. Staten betalar under de tio första låneåren räntestöd för BSP-lånet motsvarande 70 procent av den del som överstiger självriskräntan på 3,8 procent.

Höjningen av maximibeloppen för räntestödslån träder i kraft den 15 april 2021 och gäller de lån som lyfts detta datum eller senare.

Ytterligare information:

Jorma Pietiläinen
överinspektör
miljöministeriet
0295 250 228
[email protected]

Ytterligare information om prisutvecklingen för bostäder ges av:

Mikko Friipyöli
specialsakkunnig
miljöministeriet
0295 250 375
[email protected]